Historie SOS dětských vesniček v České republice

V Čechách jsme začali pomáhat v roce 1969. Kvůli politickým rozhodnutím vlád jsme ale na dlouhou dobu pomáhat nesměli. Dnes nás najdete v 5 krajích a ročně pomůžeme stovkám dětí.

2019

50 let pomáháme dětem

Připomínáme si 50. výročí založení SOS dětských vesniček a neustáváme v našem úsilí, zajistit láskyplný domov pro každé dítě.
2018

Profesionalizujeme pěstounskou péči

V Praze a Brně spouštíme projekt specializované pěstounské péče zaměřený na pěstouny, kteří přijímají děti se zdravotním znevýhodněním nebo s poruchami attachmentu. V souvislosti s tím otevíráme nové školicí a metodické centrum.
2016
Pomohli jsme 1272 dětem

Rozšiřujeme kapacity

I díky tomu jsme pomohli 1272 ohroženým dětem.
2015
Terénní sociální pracovníci

Rozšiřujeme službu SOS Kompas

Preventivní program SOS Kompas je služba potřebná a snažíme se ji nabízet co nejvíce, v roce 2015 jsme ji rozšířili do Prostějova, Zábřehu a Prahy.
Změnili jsme oficiální název organizace ze Sdružení SOS dětských vesniček na SOS dětské vesničky, z. s.
2014
Nabízíme dočasné útočiště, když je třeba.

Rozšiřujeme službu SOS Sluníčko

SOS Kompas se v Přerově uchytil, proto jsme tuhle službu začali nabízet také v Lipníku nad Bečvou. Další jsme otevřeli také v Karlových Varech.
Jako mimořádně potřebné se ukázalo také krizové centrum SOS Sluníčko, založili jsme tedy stejné centrum i v Praze a v Karlových Varech jsme rozšířili kapacitu.
Děti z rizikového prostředí často nevědí co s časem a vlivem prostředí se dostávají na šikmou plochu. Chtěli jsme jim nabídnout alternativu – otevřeli jsme pro ně nízkoprahové zařízení SOS Kajuta v Bystřici pod Hostýnem.
Dost dětí, o které jsme pečovali, už dorostlo do dospělosti, otevřeli jsme pro ně proto dům na půl cesty SOS Kotva v Brně.
2013
Kancelář přerovského SOS Kompasu

Spouštíme preventivní pomoc

Pro rodiny, kterým hrozí odebrání dětí, spouštíme sociálně aktivizační službu SOS Kompas v Přerově.
Podařilo se nám otevřít první zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech.
Krom toho zahajujeme rozsáhlejší podporu pěstounských rodin, které žijí mimo SOS dětské vesničky.
2003
SOS Přístav Brno

Otevíráme SOS dětskou vesničku v Brně

Otevíráme novou SOS dětskou vesničku Brno. Do tří let je všech 10 domků obydlených pěstouny a dětmi.
V roce 2003 se nám daří, v Brně otevíráme také Komunitu mládeže pro dospívající z SOS dětské vesničky Chvalčov.
1998

Renovujeme SOS dětskou vesničku ve Chvalčově

Pustili jsme se do renovace SOS dětské vesničky ve Chvalčově. Tentýž rok je vesnička plně obsazená pěstounskými rodinami.
1996
SOS Kotva Brno

Otevíráme školicí středisko v Brně Medlánkách

Dokončili jsme výstavbu prvních dvou domů v SOS dětské vesničce v Brně, které sloužily jako centrum pro školení nových maminek.
1993
Mapa SOS vesničky svět

Stáváme se členem mezinárodní organizace

České Sdružení se stává řádným členem mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International se sídlem v Rakousku.
1989

Obnovujeme činnost

Hned po revoluci jsme obnovili činnost Sdružení SOS dětských vesniček a začali vyjednávat o navrácení vesniček, které jsme už postavili.
Během několika let jsme SOS vesničku v Karlových Varech a Chvalčově získali zpět.
1976

Stát oficiálně ukončuje naši činnost

Činnost Sdružení SOS dětských vesniček je oficiálně ukončena. Stát získal veškeré nemovitosti i finance. Celkem majetek v hodnotě 53,9 milionů Kčs:

  • SOS dětská vesnička v Karlových Varech v hodnotě 18,3 mil. Kčs.
  • SOS dětská vesnička ve Chvalčově v hodnotě 17,1 mil. Kčs.
  • Rozestavěná SOS dětská vesnička v Brně (inženýrské sítě) v hodnotě 7 mil. Kčs.
  • Věcný majetek Sdružení v hodnotě 0,2 mil Kčs.
  • Úspory na darovaných vkladních knížkách, nepřevzatá dědictví apod. v hodnotě 0,3 mil. Kčs.
  • Prostředky z konta Sdružení ve výši 11 mil. Kčs.
1974

Stát likviduje SOS dětské vesničky

V rámci normalizačních procesů jsou SOS dětské vesničky převedeny do rukou státu. To ale režimu nestačí.
V roce 1975 vzniká likvidační komise, která má ukončit činnost Sdružení přátel SOS dětské vesničky.
1971
Výstavba SOS dětské vesničky Chvalčov

Výstavba SOS dětské vesničky Chvalčov

Pro obrovský zájem začínáme budovat další SOS dětskou vesničku ve Chvalčově. O dva roky později otevírá vesnička oficiálně dveře prvním dětem a pěstounům.
1970
Otevíráme 1. SOS dětskou vesničku

Otevíráme 1. SOS dětskou vesničku

Prvních 13 maminek prošlo přípravným kurzem pro pěstouny a úspěšně skládá závěrečnou zkoušku. SOS dětská vesnička v Karlových Varech tak může zahájit svou činnost. Ještě před otevřením je do ní přihlášeno 118 dětí.
1969

Schvalujeme stanovy

Jsou oficiálně schváleny stanovy Sdružení a začíná výstavba první SOS dětské vesničky v Karlových Varech.
Na kontě 777 je přes 28 mil. Kčs ze sbírek a darů občanů.
1968

Získáváme první dar

Manželé Semerádovi z Prahy 4 věnují ve prospěch Sdružení 500 Kčs a fakticky tak zakládají konto 777 SOS dětských vesniček.
1968

Vznik Kruhu přátel SOS dětské vesničky

Vzniká Kruh přátel SOS dětské vesničky a přípravný výbor Sdružení přátel SOS dětské vesničky. Tyto organizace měly vybudovat fungující organizaci, která by pomáhala ohroženým dětem.
1967
Návštěva zakladatele SOS dětských vesniček

Návštěva zakladatele SOS dětských vesniček

Na pozvání Čs. pediatrické společnosti přijíždí do Československa zakladatel SOS dětských vesniček v Rakousku pan Hermann Gmeiner.
1960
Zdeněk Matějček a Josef Langmeier

Čeští lékaři se seznamují s konceptem SOS dětských vesniček

V 60. letech začali někteří dětští lékaři a psychologové v čele se Zdeňkem Matějčkem, Josefem Langmeierem a Jiřím Dunovským upozorňovat na nedostatky ústavní péče o děti bez rodiny a problém emocionální deprivace těchto dětí.
Inspiraci pro zlepšení způsobu péče čerpali mimo jiné v SOS dětských vesničkách rozvíjejících se v sousedním Rakousku a dalších zemích západní Evropy.