Kdo jsme

SOS dětské vesničky, z. s. jsou nezisková organizace, která poskytuje pomoc ohroženým dětem, pečuje o rodiny, kterým hrozí odebrání dětí a podporuje pěstouny, kteří chtějí vychovávat nebo vychovávají děti.

Jak pomáháme v ČR

Jak pomáháme v ČR

SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Poskytujeme celkem 5 typů služeb.

V rámci SOS Kompas pracujeme s rodinami. Pomáháme jim řešit krize, které by rodičům znemožnily pečovat o děti.

Mimoto provozujeme krizové centrum SOS Sluníčko, kde se dětem dostane 24hodinové péče. Snažíme se zde vytvořit rodinné prostředí, jedna teta-pečovatelka se tu tedy stará maximálně o 4 děti.

Služba SOS Přístav pomáhá pěstounům. Ti, kteří pečují o více dětí a mají problém najít vhodné bydlení, mohou „zakotvit“ ve známých SOS dětských vesničkách, které máme v ČR tři. Odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny ale poskytujeme i mimo ně.

Myslíme i na to, aby děti mohly trávit čas smysluplně v našem nízkoprahovém zařízení SOS Kajuta.

Mladým lidem, kteří prošli ústavní péčí, nabízíme podporu v začátku jejich samostatného života v domě na půl cesty SOS Kotva.

Pomáháme po celém světě

SOS dětské vesničky působí po celém světě. V rozvojových zemích se snaží o uznání dětských práv, rovný přístup ke vzdělání a zrušení dětské práce.

Nápad založit organizaci, která bude nabízet náhradní péči podobnou rodině, dostal po 2. světové válce Rakušan Hermann Gmeiner.

V tehdejším Československu byl přípravný výbor Sdružení přátel SOS dětské vesničky založen roku 1968, na jeho vzniku se podílela i legenda české dětské psychologie profesor Zdeněk Matějček.

V 70. letech byl veškerý majetek organizace včetně darů dobrovolníků znárodněn.Vesničky přestaly fungovat podle původních principů, v domech jen bydleli pěstouni s dětmi a širší zázemí péče o ně zmizelo.

Po sametové revoluci bylo sdružení roku 1992 obnoveno.