Náplň práce

Hledáme talentovaného kolegu či talentovanou kolegyni, která převezme péči o firemní dárce SOS dětských vesniček, z nichž někteří patří mezi nejvýznamnější společnosti nejen na českém, ale i globálním trhu. Nabízíme pestrou a velmi motivující práci, při níž se navíc seznámíte se zajímavými lidmi a budete moci aplikovat moderní marketingové postupy.

Jsme respektovanou neziskovou organizací s dlouhou tradicí. Poskytujeme pomoc ohroženým dětem a široké spektrum služeb pro pěstounské rodiny a rodiny v těžké životní situaci.

Role specialisty péče o firemní dárce:

 • pečuje o firemní partnery a rozvíjí dlouhodobá partnerství s velkými dárci
 • připravuje akviziční a věrnostní kampaně pro menší dárce
 • vyhledává nové dárce a vytěžuje příležitosti na základě vyvinutých partnerských konceptů a v souladu s dlouhodobou strategií
 • dodržuje stanovené finanční cíle a podílí se na naplňování požadavků kolegů z přímé péče, aby bylo možné zajistit trvalou pomoc potřebným dětem
 • zajišťuje finanční i věcné dary od akvizice přes nutnou administrativu až po distribuci
 • organizuje eventy, kampaně a sbírky sjednané s firemními dárci
 • jako součást fundraisingového týmu se podílí na fundraisingových kampaních a na ucelené externí komunikaci
 • specialistou v zájmu maximálního vytěžení nových příležitostí

Vhodný zájemce o tuto pozici:

 • má relevantní pracovní zkušenost na stejné či podobné pozici v neziskovém či komerčním sektoru
 • umí navazovat a udržovat dobré vztahy s partner
 • má vysokou úroveň psaného i mluveného projevu
 • umí napsat projekt, udělat prezentaci a sestavit report
 • dokáže vyhledávat informace a statistiky, které potřebuje k práci, a je ochoten využívat zkušeností, poznatků a doporučení jiných, stejně jako učit se nové postupy
 • umí si poradit s Excelem a je ochoten se naučit používat databázový systém
 • dodržuje termíny a hlídá rozpočty
 • libuje si v týmové práci
 • je aktivní řidič
 • nutností je rovněž velmi dobrá angličtina slovem i písmem, bez angličtiny nemůže být uchazeč přijat vzhledem k nutnosti komunikovat s kolegy a dárci v zahraničí

Pokud se k nám přidáte, budete:

 • pracovat na zajímavých konceptech
 • rozvíjet motivující partnerství s firemními dárci
 • podílet se na mezinárodní spolupráci s globálními partnery
 • moci sdílet nápady a zkušenosti s kolegy z mnoha jiných zemí
 • pomáhat ohroženým dětem
 • pracovat v přátelském, veselém týmu

Životopis a motivační dopis prosím zašlete na adresu tereza.cechova@sos-vesnicky.cz. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním zašleme krátké zadání k písemnému zpracování, na základě výsledků pak budete pozváni k osobnímu pohovoru. Těšíme se na Vás!

Potřebujete více informací?