Aktuálně realizované projekty

Projekt ESF: Komplexní podpora...

SOS dětské vesničky z. s., realizují projekt „Komplexní podpora pro děti s poruchami attachmentu nebo komplexním vývojovým traumatem“, který je financován z dotace Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011413, částkou 4 430 088,75 Kč. Termín realizace je 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021. Projekt Komplexní podpora dětí s poruchou attachmentu nebo komplexním vývojovým traumatem* prostřednictvím terapeutického rodičovství  (dále jen Terapeutické […]
Více informací

Evropská unie podporuje službu...

SOS dětské vesničky z. s., realizují projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, který je financován z dotací Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu z ESF, prioritní osa: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“. Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 Název programu: Operační program Zaměstnanost Příjemce: SOS dětské vesničky, […]
Více informací