Více dětí do rodin – zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny

Sdružení SOS dětských vesniček realizovalo v období červenec 2009 – červen 2010 projekt „Více dětí do rodin – zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“.

Sdružení SOS dětských vesniček realizovalo v období červenec 2009 – červen 2010 projekt „Více dětí do rodin – zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“. Projekt byl v rámci Blokového grantu pro nevládní neziskové organizace podpořen z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska. Zprostředkovatelem Blokového grantu pro NNO je v České republice Nadace rozvoje občanské společnosti. Partnerem projektu je norská asociace SOS dětských vesniček. Projekt byl z Finančních mechanismů EHP/Norska podpořen částkou 48.000 Euro.

Projekt byl zaměřen na rozšíření a optimalizaci nabídky vzdělávacích kurzů pro stávající pěstouny/ky i nové zájemce o výkon pěstounské péče. Cílem bylo přispět ke zkvalitnění pěstounské péče a růstu počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče na úkor péče ústavní. Projekt byl realizován v regionu NUTS II „Severozápad“, který zahrnuje Karlovarský kraj a Ústecký kraj, ale v rámci rozvoje kapacit a inovativního přístupu bylo dosaženo přesahu i do ostatních regionů České republiky.

V teoretických kurzech byli zájemci o pěstounskou péči seznámeni s aktuálními a nejpalčivějšími otázkami současné podoby pěstounské péče v České republice, stejně jako s možnými východisky a novými trendy nejen ve vzdělávání.  Součástí aktivit bylo i zapojení mladých lidí žijících v náhradní péči s cílem zjistit jejich potřeby a názory na stav náhradní péče individuální i ústavní. Zapojení asociace SOS dětských vesniček z Norska jako zahraničního partnera projektu přineslo především příležitost poznat zahraniční zkušenosti a vhodné z nich přenést do českého prostředí.

 

 

Výstupy projektu:

  • cyklus kurzů pro zájemce o pěstounskou péči a také pro současné pěstouny, kteří zvažují péči o další děti, či pěstouny, kteří mají zájem se dále vzdělávat
  • metodické materiály publikace na téma pěstounské péče, které budou v elektronické formě volně dostupné prostřednictvím Internetu
  • k aktuálním problémům a otázkám na téma pěstounské péče, kde budou zájemcům odpovídat odborní lektoři vzdělávacích kurzů realizovaných v rámci projektu
  • souhrnná publikace informující o problematice pěstounské péče.