Projekty za podpory sbírkového projektu Pomozte dětem!

Cílem projektu je zapojení dětí z SOS dětské vesničky ve Chvalčově do programu vzdělávacích a volnočasových aktivit k dalšímu rozvoji jejich talentu, zájmů a dovedností.

Škola snů pro Karla

Projekt Škola snů pro Karla se zaměřuje na finanční podporu k zajištění vzdělávání nadějného studenta Karla na soukromé střední odborné škole. K naplnění Karlova zájmu o studium je nezbytná finanční podpora, kterou je možné pokrýt školné, příspěvek na učební pomůcky a cestovné mezi domovem v SOS pěstounské rodině a školou.

Ze strany SOS dětské vesničky v rámci projektu pokračuje odborná podpora od pedagogických pracovníků i psychologická péče, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro úspěšné studium a předpoklady pro budoucí Karlovo uplatnění.

Projekt byl podpořen částkou 22 215 Kč.

Rozvoj dítěte – SOS dětská vesnička Chvalčov

Dítě, které věnuje volný čas zájmům a pohybu, zažívá spolu s ostatními sourozenci a kamarády velká dobrodružství a vrací se domů plné zážitků k pečující mamince, prožívá radostné dětství. Takové dítě má šanci zapomenout, že dříve nemělo tolik štěstí a že jeho rodina v SOS dětské vesničce je rodinou náhradní. Podporou zájmů, zážitků a rozvoje osobnosti připravujeme dítě na uplatnění ve společnosti.

Cílem projektu je zapojení dětí z SOS dětské vesničky ve Chvalčově do programu vzdělávacích a volnočasových aktivit k dalšímu rozvoji jejich talentu, zájmů a dovedností. Projekt umožní rozšíření nabídky pedagogicko-psychologických činností v rámci osvědčených skupinových výjezdů mimo prostředí SOS vesničky, tj. tři víkendové pobyty a zimní lyžařský pobyt, prohloubení individuálních znalostí a dovedností dítěte v zájmových kroužcích, podporu kulturně-společenského přehledu při zajištění návštěv kulturních akcí.

Projekt byl podpořen částkou 207 050 Kč