Projekt „Vzdělávání pro rozvoj náhradní rodinné péče

SOS dětské vesničky se zapojily do projektu Vzdělávání pro rozvoj náhradní rodinné péče.

SOS dětské vesničky se zapojily do projektu Vzdělávání pro rozvoj náhradní rodinné péče a společně s finanční pomocí Nadace Terezy Maxové dětem  a realizátorem školení občanským sdružením Amalthea, zahájilo realizaci vzdělávacích seminářů pro pěstounky a pedagogy SOS dětské vesničky v Brně – Medlánkách.

I. seminář

V červnu proběhla první část školení pro maminky pěstounky a pedagogy SOS dětské vesničky Brno – Medlánky a Komunity mládeže Brno. Seminář pro pěstounky v rozsahu dvoudenního semináře se zaměřil na téma „Attachment“ – Porozumění dětem v pěstounské péči a Odchody dětí z pěstounské péče. Semináře se zúčastnilo celkem 12 pěstounek.

První den semináře byl věnován tématům, jak citová vazba vzniká, na jakých základech stojí, jak si dítě vazbu utváří, s jakou vazbou přicházejí děti do pěstounské péče a jak ji lze posílit či změnit na jistý typ vazby. Pomocí zážitkových cvičení se maminky pěstounky vžívaly do role dítěte, které potřebuje pomoc a podporu v tom, jak vztah navázat a jak ho udržet.

Druhý den semináře byl zaměřen více prakticky – na řešení konkrétních případových studií tzv. problémového chování. Při práci byl používán model zmapování historie dítěte, možných příčin současného chování, které je označeno za problémové, a hledání vhodných cest, jak dítěti pomoci chování změnit.

Pěstounky během semináře aktivně spolupracovaly, v kazuistikách a cvičeních se projevila jejich vysoká profesionalita a citlivost v oblasti výchovy dětí a pěstounské péče.

Část semináře pro pracovníky SOS dětské vesničky a Komunity mládeže se také věnovala tématu „Attachmentu“ se zaměřením na konkrétní kazuistiky a problémové chování. Vzorce „Attachmentu“ pomáhaly porozumět tomu, co dítě k jeho chování vede a co od pracovníků – profesionálů potřebuje a co musí „dostat“ od své pěstounky či od rodičů.

Všichni účastníci hodnotili semináře za přínosné a doporučovali další témata, která budou hlouběji probrána v dalším běhu semináře, který plánujeme na podzim letošního roku.

II. seminář

Ve dnech 10. – 11.10.2013 proběhla v SOS dětské vesničce v Brně – Medlánkách další část vzdělávání v rámci projektu „Vzdělávání pro rozvoj náhradní rodinné péče a společně s finanční pomocí Nadace Terezy Maxové dětem“.

I tentokrát se dvoudenního vzdělávání, jehož lektory byli pracovníci občanského sdružení Amalthea, účastnilo 11 matek pěstounek a jednodenního čtyřhodinového bloku 9 pracovníků SOS dětské vesničky Brno – Medlánky a Komunity mládeže II.

Pěstounky se v průběhu říjnového školení vrátily zpět k tématu Attachmentu (vazby), věnovaly se více poruchám projevů a možnostem řešení. Zajímavým blokem bylo téma Jak posilovat narušenou vazbu mezi pěstounkou a dítětem v případě poruchy attachmentu.

I tentokrát byla teorie protkána s praxí a pěstounky měly možnost si téma zažít při různých praktických cvičení, debatách, a technikách. Ostatně od pracovníků o.s. Amalthea se nikdy nedočkáme strohé přednášky, ale vždy se snaží účastníky co nejvíce zapojit, což bývá největším přínosem.

Ve druhém dni školení se pěstounky věnovaly i dalším konkrétním tématům – jako jsou krádeže, navazování vztahů se staršími partnery, apod.

Také pracovníci měli možnost přijít s vlastními tématy – těch se sešlo několik, vzhledem k časové dotaci, nakonec vybrali téma Motivace deprivovaných klientů, což je téma, se kterým se setkávají jak „komunitní“ tak „vesničkoví“ pracovníci velice často.

Pěstounky ve svém hodnocení ocenily zejména praktičnost semináře a možnost probrat konkrétní situace z více úhlů pohledu.

Odborní pracovníci hodnotili oba semináře jako velmi přínosné. Především díky možnosti vyjádřit svůj pohled na danou problematiku a konzultovat konkrétní zkušenosti.

Není lepšího hodnocení, než závěrečné – a kdy zase přijedete? Doufáme, že brzy!

Projekt financován: Nadačním příspěvkem Grantového řízení Fondu Nadace Tereza Maxové dětem pro Jihomoravský kraj

Školitel: Amalthea, občanské sdružení