Projekt ESF:Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Žluticku a Valečsku

Hlavním cílem projektu je zejména zmírnit dopady sociálního vyloučení a zabránit zhoršování situace rodin žijících v lokalitě.

Spolek SOS dětské vesničky z.s. realizuje v období od 1.5.2017 do 30.4.2020 pod číslem: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006156 projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Žluticku a Valečsku“. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a je podpořen částkou 1 894 987,50 Kč.

Hlavním cílem projektu je zejména zmírnit dopady sociálního vyloučení a zabránit zhoršování situace rodin žijících v lokalitě Žluticko a Valečsko, podporovat je a poskytovat pomoc adekvátní konkrétní situaci. Zabránit také rozpadu rodin a odebrání dětí do ústavních zařízení prostřednictvím intenzivní spolupráce jak s rodinami, tak pracovníky OSPODu. Důležitá je také podpora ve zlepšení rodinného prostředí, rodinných vztahů, péče o děti.

Dalším cílem projektu je rozšířit síť sociálních služeb pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením na Žluticku a Valečsku. Sociálně aktivizační služby jsou službou spadající dle zákona 108/2006 Sb. do kategorie služeb sociální prevence. Její preventivní charakter spočívá jednak v prevenci odebírání dětí z rodin a jednak v prevenci prohlubování nepříznivé situaci rodin. Cílem je tedy motivovat rodiny k aktivaci řešení problémů a pomáhat při jejich řešení.

V rámci projektu proběhne rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi do sociálně vyloučených lokalit Žluticko a Valečsko. Služba bude probíhat terénní a ambulantní formou. Terénní forma bude vždy převažovat nad ambulantní formou a to v poměru cca 70% a 30%. Návštěvy v rodinách (terénní forma) závisí na potřebnosti, na zakázce klientů, a z toho vycházejícího individuálního plánu. Četnost a intenzita návštěv v přirozeném prostředí klientů je velmi individuální.

Provozní doba je následující:

  • Terénní forma: pondělí, úterý, čtvrtek – celý den
  • Ambulantní forma: středa, pátek
  • Ambulantní forma bude poskytována v kanceláři ve Žluticích.