Podpora integrace dětí romské menšiny z Bystřice pod Hostýnem a okolí

Sdružení SOS dětských vesniček za podpory Zlínského kraje od roku 2014 realizuje projekt „Podpora integrace dětí romské menšiny z Bystřice pod Hostýnem a okolí“.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života dětí a mládeže z Bystřice pod Hostýnem a přilehlého okolí, které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy. Realizací výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit projekt přispěje k prevenci výskytu sociálně patologického chování u dětí a mládeže.