Olomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl 17 000 Kč z dotačního programu pro sociální oblast 2022 a dotačního titulu “Podpora prorodinných aktivit“. Účelem dotace je částečná úhrada výdajů na projekt ,,Rodinné mediace“, jehož cílem je zajištění pro uživatele v dostatečném objemu službu rodinné mediace, nabízenou rodinám s dětmi v konfliktních, zejména (po)rozvodových a (po)rozchodových situacích a v případě rodičovských problémů.