Nadace ČEZ: Projekt zkvalitnění péče o dárce – call centrum

Telefonický kontakt s dárci je v současné době standardní součástí péče o dárce v celé řadě tuzemských neziskových organizací. Jeho realizace významně snižuje počet stávajících dárců, kteří se rozhodnou podporovat jinou organizaci, a tím výrazně snižuje prostředky na získávání dárců nových.

Díky finanční podpoře Nadace ČEZ na rozvoj a zprovoznění call centra umožňujícího soustavnou komunikaci s dárci došlo ke zkvalitnění péče o stávající dárce, která je násobně levnější než hledání dárců nových, prodloužení doby, po kterou jsou ochotni podporovat služby poskytované SOS dětskými vesničkami, a ve výsledku tak k výrazným úsporám v oblasti fundraisingu, které tak mohou být využity na přímou pomoc ohroženým dětem a rodinám.