MPSV podpořilo náhradní rodinnou péči

Spolek SOS dětské vesničky získal v roce 2017 podporu pro projekt, který je zaměřen na komplexní a dlouhodobé provázení pěstounských rodin.

Podpora zabezpečení péče o velké sourozenecké skupiny v rámci SOS dětských vesniček

Spolek SOS dětské vesničky získal v roce 2017 podporu pro projekt „Podpora zabezpečení péče o velké sourozenecké skupiny v rámci Sdružení SOS dětských vesniček“, který je zaměřen na komplexní a dlouhodobé provázení pěstounských rodin. Aktivity projektu spočívají v podpoře pěstounských rodin, které poskytují péči početným sourozeneckým skupinám, jejichž umístění do náhradní rodinné péče je obvykle velmi problematické.

Specifika péče v SOS dětské vesničce vyžadují podporu pěstounů, která zahrnuje na další vzdělávání, psychologickou podporu a terapii, služby pro zvyšování kvality péče při řešení specifických situací v rodině. Aktivity projektu „Podpora zabezpečení péče o velké sourozenecké skupiny v rámci Sdružení SOS dětských vesniček“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina – Preventivní aktivity na podporu rodiny MPSV.

Podpora pěstounské péče MPSV 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje v roce 2017 komplexní zajištění pěstounských rodin v SOS dětských vesničkách v Karlových Varech a Brně. V SOS dětských vesničkách nacházejí láskyplný domov nejčastěji děti z větších sourozeneckých skupin, které nemohou být umístěné do individuální pěstounské péče a u kterých je důležité podporovat jejich vzájemnost sounáležitost a přirozené příbuzenské vztahy.

Aktivity projektu byly podpořen z dotačního řízení Dotační program rodina MSPV.