Komplexní odborná péče ve ZDVOP

Do našeho zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko přicházejí děti, které mají s ohledem na svoji problematickou historii specifické potřeby i projevy chování, naším cílem je proto vytvořit takové podmínky, aby dětem byla kromě základního zaopatření zajištěna i intenzivní odborná péče. V rámci projektu MPSV bude v karlovarském SOS Sluníčku vybudována terapeutická místnost a také bude navázána spolupráce s terapeutkou, která se dlouhodobě pohybuje v oblasti péče o ohrožené děti. Také se průběžně zaměřujeme na navyšování znalostí a kompetencí pečovatelek, protože i pro ně a pro poskytování každodenní péče je nezbytné znát specifika umístěných dětí, rozumět jim a umět na ně adekvátně reagovat.

Aktivity projektu Komplexní odborná péče ve ZDVOP byly podpořeny z dotačního programu MSPV Rodina.