Integrovaná celostátní kampaň na zvýšení retence a akvizice pěstounů

SOS dětské vesničky v roce 2021 realizují celou řadu aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče (NRP) v ČR. Tou nejdůležitější je integrovaná celostátní kampaň, jejímž cílem je na jedné straně snížení počtu pěstounů, kteří systém NRP během jejího výkonu předčasně opouštějí, na druhé straně pak zvýšení počtu zájemců o výkon pěstounské péče. K tomuto účelu poslouží webová platforma, kde stávající pěstouni najdou důležité informace (včetně vzdělávacích materiálů, doporučené literatury nebo zkušeností dalších pěstounů apod.), které jim usnadní poskytování péče, a zájemci o pěstounskou péči pak kompletní sumu informací včetně příběhů skutečných pěstounů, které jim umožní rozhodnout se pro výkon pěstounské péče.

Nedílnou součástí projektu je mediální kampaň, která bude prostřednictvím venkovní reklamy, televizních spotů a on-line formátů využitelných na sociálních sítích informovat širokou veřejnost o pěstounské péči jako smysluplné alternativě náhradní rodinné péče a prostřednictvím příběhů skutečných pěstounů aktivizovat případné zájemce o pěstounskou péči.

Aktivity projektu Integrovaná celostátní kampaň na zvýšení retence a akvizice pěstounů byly podpořeny z dotačního programu MSPV Rodina.