Městská část Praha 3

Praha 3 v roce 2022 přispívá měsíčně pravidelnou částkou 26 000 Kč na fungování služby SOS Kompas Praha, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tím podporuje rodiny ohrožené odebráním dítěte, které žijí v Praze, zejm. na MČ Praha 3.