Město Chodov

Provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech je spolufinancován městem Chodov.