Město Chodov

Provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko I. a SOS Sluníčko II. v Karlových Varech je spolufinancován městem Chodov.