Magistrát hlavního města Prahy

Ve spolupráci s oddělením prevence kriminality a s Linkou Ztracené dítě realizovaly SOS dětské vesničky projekt Tak snadno se to nepozná, jehož hlavním cílem bylo informování laické i odborné veřejnosti – dospělých i dětí – o závažnosti problematiky ohrožených dětí a motivování občanů k aktivnímu řešení těchto případů. V projektu se zaměříme především na žáky 1. stupně ZŠ a jejich pedagogy, pro které zorganizujeme interaktivní semináře přímo ve třídách a dětem budou navíc distribuovány informační letáky.

V roce 2020 podporuje Magistrát hlavního města Prahy činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko.