Magistrát hlavního města Prahy

V roce 2021 podporuje Magistrát hlavního města Prahy činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko.