Karlovarský kraj

Karlovarský kraj poskytl v rámci vyrovnávací platby finanční prostředky na provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SOS Kompas, která je poskytována terénní a ambulantní formou.

Dále děkujeme Karlovarskému kraji za poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na příměstský tábor pro děti.