Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj poskytl v rámci vyrovnávací platby prostředky na provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále děkujeme Jihomoravskému kraji za poskytnutí investiční finanční podpory na realizaci projektu „Úprava objektu Borůvková 7, Brno“. Objekt bude sloužit jako klubovna pro aktivity s dětmi z pěstounských rodin.