Evropská unie podporuje službu SOS Kompas Brno

SOS dětské vesničky z. s., realizují projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, který je financován z dotací Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu z ESF, prioritní osa: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“.

 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741
 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Příjemce: SOS dětské vesničky, z. s., Strakonická 98, 159 00 Praha 5
 • Rozpočet projektu: 6 127 200,-/bez DPH
 • Začátek realizace: 1. 3. 2018
 • Konec realizace: 31. 12. 2021
 • Délka projektu: 45 měsíců
 • Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová Ph.D, předsedkyně představenstva SOS dětských vesniček

Podporujeme rodiny s dětmi v překonávání tíživé sociální situace a zachování rodinné vazby a bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu dětí.

Cílem projektu je stabilizovat rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, a v bezpečném prostředí domova jim poskytovat péči a podporu, které jim pomůžou zajistit základní životní potřeby a získat kompetence k samostatnému fungování.

Odborná pomoc a podpora jsou poskytovány zkušenými sociálními pracovníky ve vybraných lokalitách Brna  –  venkov  (území  obcí  s rozšířenou  působností  Kuřim,  Ivančice  a  Rosice)  a  v Brně,  a  to  v přirozeném prostředí rodin s dětmi, případně v prostorách SOS dětské vesničky Brno v Medlánkách.

Za období realizace projektu bude podpořeno více než 40 rodin s dětmi a realizováno minimálně 16 560 klientských intervencí zaměřených na:

 • zajištění školní docházky dětí
 • přípravu dětí do školy a vzdělávání rodičů
 • rozvoje dovedností a schopností dětí a rodičovských kompetencí
 • vedení chodu domácnosti
 • hledání smysluplných volnočasových aktivit pro celou rodinu
 • rozvoj komunikace a mezilidských vztahů mezi všemi členy rodiny
 • doprovázení při jednáních na úřadech, vyřizováních sociálních dávek a osobních záležitostí
 • pomoc při sepisování a podávání návrhů na soud
 • podporu při hledání zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor, vstup do zaměstnání a jeho udržení
 • hledání a udržení vhodného bydlení
 • poradenství při řešení zadluženosti a zvyšování příjmů rodiny
 • orientaci v oblasti financí, vedení rodinného rozpočtu, jednání s věřiteli
 • doprovázení při důležitých jednáních (soudy, úřady práce, OSPOD, školy, poradenská zařízení, lékaři )
 • zprostředkování doprovodných a následných služeb, odborníků a specializovaných pracovišť

 

Kontaktní osoba projektu: Martina Škorpilová, tel: +420 606 626 513, e-mail: martina.skorpilova@sos-vesnicky.cz