Aktuálně realizované projekty

Evropská unie podporuje službu...

SOS dětské vesničky z. s., realizují projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, který je financován z dotací Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu z ESF, prioritní osa: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“. Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 Název programu: Operační program Zaměstnanost Příjemce: SOS dětské vesničky, […]
Více informací