Aktuálně realizované projekty

Projekt ESF: Rodiny a děti soc...

Finanční prostředky jsou poskytovány z projektu “Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 financovaného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/008/16039 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze spoluúčastí příjemce, tedy hlavního města Prahy. Dotace je poskytnuta na SOS Kompas Praha (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) […]
Více informací

Integrovaná celostátní kampaň ...

SOS dětské vesničky v roce 2021 realizují celou řadu aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče (NRP) v ČR. Tou nejdůležitější je integrovaná celostátní kampaň, jejímž cílem je na jedné straně snížení počtu pěstounů, kteří systém NRP během jejího výkonu předčasně opouštějí, na druhé straně pak zvýšení počtu zájemců o výkon pěstounské péče. K tomuto účelu poslouží webová […]
Více informací

Komplexní odborná péče ve ZDVO...

Do našeho zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko přicházejí děti, které mají s ohledem na svoji problematickou historii specifické potřeby i projevy chování, naším cílem je proto vytvořit takové podmínky, aby dětem byla kromě základního zaopatření zajištěna i intenzivní odborná péče. V rámci projektu MPSV bude v karlovarském SOS Sluníčku vybudována terapeutická místnost a také bude […]
Více informací

Nadace ČEZ: Projekt zkvalitněn...

Telefonický kontakt s dárci je v současné době standardní součástí péče o dárce v celé řadě tuzemských neziskových organizací. Jeho realizace významně snižuje počet stávajících dárců, kteří se rozhodnou podporovat jinou organizaci, a tím výrazně snižuje prostředky na získávání dárců nových. Díky finanční podpoře Nadace ČEZ na rozvoj a zprovoznění call centra umožňujícího soustavnou komunikaci s dárci došlo ke […]
Více informací

Posilování práv dětí v Bo...

Ochrana dětských práv byla v Bosně a Hercegovině donedávna opomíjeným tématem. V zemi, která se vzpamatovávala z válečného konfliktu v letech 1992-1995 a která je stále rozdělena etnicky, nábožensky i společensky na několik navzájem obtížně komunikujících skupin, zůstávala práva dětí dlouho v pozadí zájmu. Díky spolupráci České rozvojové agentury a SOS dětských vesniček z České republiky i z Bosny a Hercegoviny se […]
Více informací