Nejmenší děti přicházejí o mož...

Datum: 4. března 2021

Opatření proti šíření covidu dopadají na všechny, včetně dětí. Nyní ale z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí děti pobývající v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po řadu týdnů neuvidí své rodiče. A některé z těch nejmenších, umístěných v dětských centrech pro děti do tří let věku (bývalé kojenecké ústavy) už je neviděly po řadu měsíců. Ne proto, že by rodiče neměli zájem, ale proto, že za nimi nesmí. Vývoj citové vazby k blízké osobě je přitom pro nejmenší děti naprosto zásadní, odepření možnosti zůstat v kontaktu s rodičem tak bude mít na některé děti dalekosáhlé následky.
Přečíst článek

Obracíme se na EU: Ne dálnicím...

Datum: 15. února 2021

Společně s dalšími desítkami organizací sdružených v iniciativě Za bydlení s tímto rozhodnutím vlády nesouhlasíme, neboť takové krácení by mělo fatální důsledky nejen pro řadu obyvatel ČR, ale i pro celou společnost. Iniciativa se obrátila na premiéra Andreje Babiše i odpovědné ministry, nemáme od nich ale žádnou reakci. Proto se iniciativa rozhodla obrátit znovu na evropského komisaře Nicholase Schmita a také na vedoucího analytického oddělení Evropské komise Gelu Calaceana. Cílem je vytvořit tlak na naši vládu i ze strany Evropské komise.
Přečíst článek

Sociální izolace ohrožuje stál...

Datum: 12. února 2021

Dlouhodobě zavřené školy mohou velké části dětí přinést podstatně závažnější a dlouhodobější problémy, než jsou mezery ve vzdělání. Roste počet dětí, u nichž současná situace vyvolává úzkostné stavy, deprese a další psychické poruchy. Linky důvěry jsou přetížené, dětské psychiatrické a psychologické ambulance mají beznadějně plno. Škola jako sociální prostředí, které je pro děti z rizikového prostředí mnohdy jediným útočištěm a dokáže detekovat, že se v rodině děje něco zlého, přestala úplně fungovat. Proto při vědomí složitosti situace a všech rizik vyzývají SOS dětské vesničky ministerstvo školství a vládu, aby hledala cesty, jak co nejbezpečněji a co nejdříve vrátit děti do škol nejen jako do vzdělávací instituce, ale také jako do zásadního socializačního prostředí, které je ve vývoji dětí nenahraditelné.
Přečíst článek

SOS dětské vesničky loni pomáh...

Datum: 15. ledna 2021

Rok 2020 byl rokem plným nečekaných výzev. Pandemie koronaviru zasáhla řadu rodin, kterým SOS dětské vesničky pomáhají, velice silně, a naši pomoc tak potřebovaly více, než kdy dřív. V tomto těžkém období se ale také projevila velká dávka solidarity a sounáležitosti ze strany dárců, zaměstnanců, ale i klientů organizace. Díky tomu dnes můžeme říct, že jsme navzdory všem nepříznivým okolnostem a restrikcím žádnou z pětistovky rodin v naší péči nenechali na holičkách. Naopak, pomohli jsme více dětem, než kdy dřív.
Přečíst článek

Adventní trhy na Moraváku oboh...

Datum: 1. prosince 2020

Podstatně menší, s důrazem na bezpečnost návštěvníků a nově taky se stánkem SOS dětských vesniček - takové budou letošní adventní trhy na Moravském náměstí v Brně. Kromě oblíbeného vyhlídkového kola a tradičních prodejců tu každou adventní neděli tak návštěvníci dostanou informace o tom jak, komu a kde všude vesničky pomáhají a chybět nebude ani možnost přispět koupí upomínkových předmětů.
Přečíst článek

Připojujeme se k otevřené...

Datum: 23. listopadu 2020

SOS dětské vesničky se připojili k otevřenému dopisu evropskému komisaři pro pracovní místa a sociální práva Nicolasu Schmitovi. Nesouhlasíme se současným vládním návrhem přesunu peněz z Evropského sociální fondu do betonových staveb. K dopisu se připojili poskytovatelé sociálních služeb, lidskoprávní organizace, organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, zástupci akademického sektoru, veřejné správy i lidé se zkušeností bezdomovectví či uživatelé sociálních služeb.
Přečíst článek