Jak můžete pomoct

Děti potřebují jistotu, že ten, kdo se o ně stará, s nimi nebude jen na chvíli. Pravidelná podpora formou trvalého příkazu, o jehož výši a trvání sami rozhodnete, nám umožní pokračovat v dlouhodobých programech, a navíc tím získáme možnost plánovat další rozšiřování našich služeb tam, kde jsou potřeba. 

Dětem pomůže i jednorázový příspěvek. Tam, kde nejsou naplňovány často ani základní potřeby dětí, má každá stokoruna velký smysl.

200 Kč

Výživa a vitamíny

Vašich 200 Kč měsíčně pomůže na dobu dvou týdnů vyřešit akutní nedostatek důležitých živin, kterým často trpí podvyživené a zesláblé děti umisťované do našich krizových center. Dětem ze sociálně a materiálně slabých rodin, které dlouhodobě čelí nedostatečné výživě, pak na stejně dlouhou dobu zajistí výživové doplňky a vitamíny.

350 Kč

Prevence odebrání dětí

Vašich 350 Kč měsíčně uhradí 1 návštěvu terénních sociálních pracovníků v rodině, která se nachází ve složité sociální nebo materiální situaci, a hrozí jí tak reálně odebrání dětí. V přirozeném prostředí se tak formou nácviku schopností či dovedností dětí a podpory sociálních kompetencí rodičů snaží předejít odebrání dítěte.

500 Kč

Rozvíjení dovedností

Vašich 500 Kč měsíčně zajistí účast na poznávacích výletech, exkurzích a vzdělávacích aktivitách nebo návštěvu výtvarných, hudebních a sportovních kroužků pro 1 dítě v pěstounské péči na celý měsíc. Dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, tak umožníte komplexně rozvíjet jejich vrozené a získané dovednosti.

800 Kč

Poznávací výlet

Vašich 800 Kč uhradí náklady na celodenní cyklistický výlet za poznáním, včetně snídaně, svačiny, oběda a vstupného na hrad, zámek nebo do zoologické zahrady pro 1 dítě z volnočasového centra SOS Kajuta, které tak získá obohacující zážitky a poznání na celý život.

1000 Kč

Zdravé jídlo na tři týdny

Vašich 1000 Kč zajistí nákup kvalitních surovin pro přípravu zdravého a kaloricky vydatného jídla pro 1 dítě v krizovém centru SOS Sluníčko na 3 týdny. Správná výživa tak přispěje k tomu, aby akutně ohrožené děti ve zdraví překonaly traumatizující zkušenosti.

3000 Kč

Letní tábor

Vašich 3000 Kč uhradí podstatnou část nákladů na pobyt v letním prázdninovém táboře pro 1 dítě v pěstounské péči nebo dítě ze sociálně a materiálně slabých rodin, které tak získá možnost poznat nové kamarády a navázat přátelství na celý život.

O tom, jak Vaše dary pomáhají, Vás budeme pravidelně informovat. Začátkem roku Vám pak vystavíme potvrzení, abyste si mohli svůj dar odečíst z daní.