Pomáháme těm nejzranitelnějším

Naše služby pomáhají traumatizovaným dětem, pěstounům, matkám samoživitelkám, sociálně vyloučeným rodinám. Řada klientů se vinou karanténních opatření potýká s existenčními problémy, hrozí jim ztráta bydlení, dětem chybí kamarádi i pravidelné obědy.....

Jak mluvit s dětmi o současné situaci?

Děti vnímají svět okolo sebe intenzivněji, než si někdy uvědomujeme. Vstřebávají informace, vnímají nálady a pocity svých nejbližších. Současná situace v nich vzbuzuje mnoho otázek a nejistot: Proč nechodíme do školy? Proč se nemohu vidět s kamarády? Proč nemůžeme navštívit babičku s dědou? Proč mám nosit roušku? Může někdo z mých blízkých umřít? Pro samotné dospělé je někdy obtížné situaci porozumět a přijmout všechna opatření, děti s tím potřebují pomoci dvojnásob. Jednou z jejich základních potřeb je pocit bezpečí, nyní více než kdy dřív.

Odborníci radí si s dětmi o situaci povídat, vysvětlovat, ptát se, jaké pocity to v nich vzbuzuje, naslouchat jejich obavám. Mnohým dětem pomáhá namalovat obrázek a v něm zhmotnit své otázky, strachy či nejistoty.

Na nejčastější otázky dětí najdete jednoduché a srozumitelné odpovědi i krátká instruktážní videa na stránkách dětského kanálu České televize Déčko: https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus.

Dětem je dobré vysvětlit, jak se účinně proti nákaze virem chránit, jak si mýt správně ruce, jak a proč používat roušku… a také je uklidnit, že pro ně samotné virus není nebezpečný, ale je potřeba chránit starší a nemocné lidi.

Kde hledat aktuální informace?

  • https://koronavirus.mzcr.cz/– Speciální stránka ministerstva zdravotnictví: přehled mimořádných opatření, aktuální situace, nejčastější otázky a odpovědi, důležité kontakty, seznam odběrových míst, ale i návod, jak si vyrobit roušku.
  • https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus – Speciál České televize, kde najdete přehled všech omezení a mimořádných opatření, seznam kontaktních míst podle regionů, rady, jak se chovat v karanténě a kdy se nechat testovat, jak mluvit s dětmi, jak snížit riziko nákazy a další.
  • https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19 – Informace o sociálních dávkách, daňových úlevách a dalších opatřeních Ministerstva financí v souvislosti s koronavirovou situací
  • https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus – Na stránkách dětského kanálu České televize Déčko je několik krátkých videí, které dětem odpovídají na nejčastější otázky ohledně koronaviru.

Jak fungovat s dětmi, když je zavřená škola?

Karanténní opatření jsou pro některé rodiny velice náročná. Zvláště na početnější rodiny v malých bytech, s několika dětmi školou povinnými to klade mimořádné nároky, ale ani ostatní to nemají jednoduché.

Doporučujeme rodičům zavést pravidelný řád do organizace všedních dnů: například dopoledne učení + hra, odpoledne čtení + hra. Učivo, které zadávají učitelé dětem v těchto dnech k domácí přípravě, je dobré zvládnout v dopoledních, případně brzkých odpoledních hodinách, kdy ještě dítě není unavené.

Pokud s dětmi nezvládáte plnit zadání, je to pro děti příliš těžké, je toho příliš mnoho, chybí vám technické vybavení – počítač, internet, tiskárna – řešte to s učiteli, je to mimořádná situace, také učitelé se teprve učí s ní pracovat.
Hrajte s dětmi hry, pexeso, karty, člověče nezlob se, malujte, tvořte, vařte společně, zapojujte je do domácích prací, čtěte si, koukejte na pohádky… Buďte spolu.

Co vám ve školní přípravě může pomoci?

Česká televize vysílá každý všední den vzdělávací bloky na procvičování školní látky: pro první stupeň každé dopoledne vysílá pořad UčíTelka, pro druhý stupeň v odpoledních hodinách pořad Škola doma.

Český rozhlas – rádio Junior vysílá každé všední dopoledne „Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni“ a také pro nejmenší „Ušounovu pohádkovou školku“.

Na internetu najdete velké množství aplikací, kde si mohou děti zdarma procvičit školní látku: