Volnočasové centrum pro děti a mládež

Děti si musí mít kde hrát, jinak vyrůstají v rizikovém prostředí ulice. Ukazujeme jim, jak mohou smysluplněji trávit svůj čas.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

V SOS Kajutě nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení sociálnímu vyloučení dětí.

Provozní doba

Pondělí-pátek: 12:00 – 17:00 (během školních prázdnin 9:00-14:00)

Adresa

Sokolská 207, Bystřice pod Hostýnem

Jak a komu pomáháme

Cílem programů SOS Kajuty je vyvést děti z rizikového prostředí ulice a odvrátit je od setkání s osobami, od kterých by mohly převzít nežádoucí návyky a postoje (požívání alkoholu a omamných látek, páchání trestné činnosti, xenofobní a rasistické názory, záškoláctví apod.). Předpokladem k tomu je poutavá nabídka smysluplného využití volného času.

Nízkoprahové centrum SOS Kajuta je určeno zejména ohroženým dětem ve věku od 6 do 18 let, kterým nabízí programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využívání volného času. Pracujeme s dětmi z nejrůznějších etnických i sociálních skupin, kde rodiče v důsledku kombinace různých rizikových faktorů (např. nízkého vzdělání, nezaměstnanosti, života v sociálně znevýhodněném prostředí, násilí, drog či dlouhodobé nemoci) zanedbávají svoje děti.

V SOS Kajutě poskytujeme veškeré své služby dětem zdarma a anonymně.

V SOS Kajutě mají děti možnost zahrát si kulečník, stolní fotbal či deskové a stolní hry. Největší zájem je zejména o stolní fotbal, ve kterém se uskutečnilo již několik turnajů o drobné ceny, které si děti samy přinesly. Děti v SOS Kajutě také rádi vymalovávají omalovánky, kreslí či vytvářejí různé výrobky z papíru. Ke hrám i vzdělávání zde mají k dispozici i několik počítačů s připojením k internetu.

Vzhledem k tomu, z jakého prostředí děti do SOS Kajuty přicházejí, mají často potíže ve škole, zejména pak se čtením, psaním i počítáním, a proto se této oblasti věnujeme nejvíce. Dětem pomáháme s přípravou úkolů do školy a poskytujeme doučování.

Děti mají také možnost využít individuální schůzky s pracovníkem SOS Kajuty, při níž se mohou svěřit se svými problémy a poradit se. Děti se během takových neformálních rozhovorů svěřují s nejrůznějšími problémy, na které se v rámci svých možností snažíme reagovat a najít řešení.

Financování

Část nákladů na pronájem prostor je hrazen z grantu Města Bystřice pod Hostýnem. Ostatní náklady jsou kryty z vlastních zdrojů organizace, především z příspěvků našich dárců.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.
Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.