Kde, kdy a jak pomáháme?

Jak postupujeme

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

  • pomoc při školní přípravě dítěte,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity v doprovodu rodičů
  • nácvik finanční gramotnosti dětí
  • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti
  • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
  • pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, sestavení rodinného rozpočtu
  • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
  • pomoc s ukončením užívání návykových látek.

Provozní doba

Pondělí:   7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30   terénní forma
Úterý:       7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30   terénní forma
Středa:     7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00   ambulantní/terénní forma
Čtvrtek:    7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30   terénní forma
Pátek:       7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00   ambulantní forma

V případě potřeby  domluvení konkrétního termínu se můžete obrátit na sociální pracovnice.

Adresa

Poděbradova 396, 364 52 Žlutice (budova mateřské školy)

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Financování

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Žluticku a Valečsku(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/15_042/0006156)

Účel dotace: prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zlepšit životní situaci ohrožených rodin a zvýšit společenskou a pracovní uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením v regionech Žluticka a Valečska

Termín realizace projektu: 1.5.2017 – 30.4.2020

Výše poskytnuté dotace: 1 894 987,50,- Kč

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Kontaktujte nás