Kdy, kde a jak pomáháme?

Jak postupujeme

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně.

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

 • pomoc při školní přípravě dítěte,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity v doprovodu rodičů
 • nácvik finanční gramotnosti dětí
 • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, sestavení rodinného rozpočtu
 • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
 • pomoc s ukončením užívání návykových látek.

Provozní doba

Pondělí:   7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Úterý:       7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   ambulantní forma
Středa:     7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Čtvrtek:    7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   terénní forma
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 13:30   terénní forma

Adresa

Masarykovo nám. 47/9, 789 01 Zábřeh

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Financování

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

NÁZEV PROJEKTU: „SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUCKÉM KRAJI“

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2015
 • Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2019
 • Celkové náklady v Kč: 336 620 483, 64 Kč
 • Výše dotace ESF: 286 127 411, 09 Kč
 • Výše dotace ze státního rozpočtu: 33 662 048, 36 Kč
 • Podíl Olomouckého kraje: 16 831 024, 19 Kč

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V rámci projektu budou financovány následující služby sociální prevence:

 • azylové domy (§ 57) – v rámci § 57 budou podporovány Azylové domy pro muže a ženy a Azylové domy pro rodiny s dětmi,
 • sociální rehabilitace (§ 70),
 • sociálně terapeutické dílny (§ 67),
 • podpora samostatného bydlení (§ 43),
 • domy na půl cesty (§ 58),
 • intervenční centra (§ 60a)
 • a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65).

Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Po dobu realizace projektu bude zajištěno stabilní financování vybraných služeb pro cílové skupiny.

Realizací projektu bude dosaženo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování dostupnosti a kvality a kontroly služeb vybraných sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace).

Zpracovala:

Mgr. Monika Zbožínková
E-mail: m.zbozinkova@kr-olomoucky.cz
Tel. 585 508 379, 720 514 050

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionálnímu řediteli pro Zlínský a Olomoucký kraj.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení. adresu.

Kontaktujte nás