Kdy, kde a jak pomáháme?

Jak postupujeme

Sociálně aktivizační služby zajišťujeme pro rodiny s dětmi na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Služba je poskytována ve formě ambulantní (v prostorách pobočky SOS Kompas) nebo ve formě terénní (v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném předem dohodnutém místě).

Rodině nabízíme tyto druhy pomoci:

V oblastech podpory rodičovství:

 • pomáháme se zajištěním školní docházky dětí
 • pomáháme s přípravou dětí do školy a vzděláváním rodičů
 • podporujeme ke zdravému životnímu stylu
 • pomáháme rozvíjet dovednosti dětí a hledáme pro ně smysluplné volnočasové aktivity
 • učíme, jak komunikovat s dětmi a dalšími členy rodiny
 • podporujeme při návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny

Při rozchodu a rozvodu rodičů:

 • pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu rodičů s dětmi
 • pomáháme s přípravou návrhů na soud
 • pomáháme s dohodou mezi rodiči

Při jednání na úřadech:

 • učíme, jak komunikovat na úřadech
 • pomáháme s vyřizováním sociálních dávek
 • pomáháme při hledání zaměstnání
 • pomáháme sepisovat a podávat návrhy na soud, úřady a instituce
 • doprovázíme při jednáních

Provozní doba

Pondělí:   7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Úterý:       7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   ambulantní forma
Středa:     7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Čtvrtek:    7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   terénní forma
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 13:30   terénní forma

Adresa

Masarykovo nám. 23/22, 789 01 Zábřeh

Při vedení domácnosti

 • pomáháme při hledání vhodného bydlení a zaměstnání
 • pomáháme při hospodaření a vedení domácnosti
 • pomáháme s řešením zadluženosti a stabilizací příjmů rodiny
 • pomáháme s orientací ve finančních záležitostech a vedením rodinného rozpočtu

Financování

V současné době jsme financování ze zdrojů Olomouckého kraje. Konkrétně z Podprogramu č.1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionálnímu řediteli pro Zlínský a Olomoucký kraj.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení. adresu.

Kontaktujte nás