Kdy, kde a jak pomáháme?

Komu je služba určena

V SOS Kompas se zaměřujeme na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v regionech Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka

Kapacita služby

Ambulantní forma služby: 5 klientů za den
Terénní forma poskytování: 8 klientů za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme:

Masarykovo nám. 23/22, 789 01 Zábřeh

Provozní doba

Ambulantní služba – kancelář:
Úterý:       7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00

Terénní služba:
Pondělí:   7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
Středa:     7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
Čtvrtek:    7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 13:30

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní sociální poradenství
 • Základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře
 • Podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem
 • Pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení
 • Podpora při zajištění práce a finančních prostředků
 • Podpora hospodaření s příjmy
 • Podpora při vedení chodu domácnosti
 • Pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.
 • Podpora školní docházky a přípravy do školy
 • Podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.
 • Podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče
 • Podpora a doprovod při jednání na úřade

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ!

Dále poskytujeme

Služby pro rodiny po rozvodu / rozchodu rodičů

Rodinné mediace

 • jsou konzultacemi s rodiči s cílem dosáhnout dohody o péči a poměrech k dětem
 • jsou vedené sociálním pracovníkem s výcvikem v mediaci (pracovník není zapsaným mediátorem)
 • obvyklými tématy jsou: rozsah, termíny a podmínky kontaktu dítěte s nerezidenčním rodičem, výběr školy, zájmových kroužků, sladění výchovného stylu, popř. forma péče, atd.
 • probíhají v prostorách služby trvají zpravidla 3 hod, setkání může být jedno či více, dle potřeby

Tyto služby poskytujeme, na základě doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nařízení soudu či na základě žádosti klientů a vyhodnocení její potřebnosti ze strany služby.

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Soňa Kolářová, DiS.

Soňa Kolářová, Dis.

+420 797 972 248

Sociální pracovnice

Bc. Jana Hrdličková

+420 797 972 960

Sociální pracovnice

Bc. Lenka Kučerová

+420 797 972 249

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty, návrhy nebo připomínky k naší práci můžete:
• sdělit osobně sociálnímu pracovníkovi služby: Soňa Kolářová, DiS.
• zaslat na e-mailovou adresu: sos.kompas.zabreh@sos-vesnicky.cz
• zaslat poštou na adresu sídla služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS Kompas Zábřeh, Masarykovo náměstí 23/22, 789 01 Zábřeh
• případně můžete kontaktovat Bc. Sofii Skřipskou, ředitelku programů Podpory ohrožených rodin