Kde, kdy a jak pomáháme?

Komu je služba určena

V SOS Kompas se zaměřujeme na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v regionech Prostějovska a Konicka.

Kapacita služby

Ambulantní forma služby – Prostějov: 12 klientů za den
Ambulantní forma služby – Konice: 3 klienti za den
Terénní forma poskytování – Prostějov: 9 klientů za den
Terénní forma poskytování – Konice: 3 klienti za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme:

Plumlovská 68, 796 01 Prostějov

Provozní doba

Ambulantní služba:
Kancelář Prostějov
Úterý:      7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00
Kancelář Konice: Pondělí:   8:00 – 12:00

Terénní služba: Prostějov a Konice:
Pondělí:   7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
Středa:     7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
Čtvrtek:    7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00
Pátek:       7:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30

skutecne-pribehy-ohrozenych-deti

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní sociální poradenství
 • Základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře
 • Podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem
 • Pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení
 • Podpora při zajištění práce a finančních prostředků
 • Podpora hospodaření s příjmy
 • Podpora při vedení chodu domácnosti
 • Pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.
 • Podpora školní docházky a přípravy do školy
 • Podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.
 • Podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče
 • Podpora a doprovod při jednání na úřade

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ!

Dále poskytujeme

Služby pro rodiny po rozvodu / rozchodu rodičů

Rodinné mediace

 • jsou konzultacemi s rodiči s cílem dosáhnout dohody o péči a poměrech k dětem
 • jsou vedené sociálním pracovníkem s výcvikem v mediaci (pracovník není zapsaným mediátorem)
 • obvyklými tématy jsou: rozsah, termíny a podmínky kontaktu dítěte s nerezidenčním rodičem, výběr školy, zájmových kroužků, sladění výchovného stylu, popř. forma péče, atd.
 • probíhají v prostorách služby
 • trvají zpravidla 3 hod, setkání může být jedno či více, dle potřeby

Tyto služby poskytujeme, na základě doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nařízení soudu či na základě žádosti klientů a vyhodnocení její potřebnosti ze strany služby.

Asistované kontakty (AK):

 • AK probíhají mezi dítětem a rodičem, který nemá dítě v péči, popř. jinou významnou blízkou osobou.
 • Jejich důvodem je narušená kvalita kontaktu či vztahu mezi dítětem a rodičem (dítě je v kontaktu s rodičem nesmělé, vyhýbá se mu, odmítá jej) nebo není přirozený kontakt pro dítě bezpečný.
 • Cílem AK je pomoci navázat a udržet bezpečný, vztahově a emočně přínosný kontakt dítěte s rodičem. Konečným cílem je dosáhnout bezpečného neasistovaného kontaktu dítěte s rodičem, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte.
 • Cesty k naplnění tohoto cíle hledáme spolu s oběma rodiči.
 • AK jsou vedeny sociálním pracovníkem, probíhají v prostorách služby a trvají zpravidla 1-2 hod, v počtu do 10 setkání (pokud není vyhodnoceno jinak)

Tyto služby poskytujeme pouze na základě žádosti OSPOD a jejich doporučení.

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Fiedorová Michaela

+420 797 972 961