Kde, kdy a jak pomáháme?

Poskytované služby

Rodinám s dětmi poskytujeme sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionech Prostějovska a Konicka. Služba je poskytována ve formě ambulantní (v prostorách pobočky SOS Kompas) nebo ve formě terénní (v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném vhodném místě).

V oblastech podpory rodičovství

 • pomáháme se zajištěním školní docházky dětí
 • pomáháme s přípravou dětí do školy a vzděláváním rodičů
 • podporujeme ke zdravému životnímu stylu
 • pomáháme rozvíjet dovednosti dětí a hledáme pro ně smysluplné volnočasové aktivity
 • učíme jak komunikovat s dětmi a dalšími členy rodiny
 • podporujeme při návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny
 • pomáháme překonat závislost na drogách a alkohol

Při rozchodu a rozvodu rodičů

 • pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu rodičů s dětmi
 • pomáháme s přípravou návrhů na soud
 • pomáháme s dohodou mezi rodiči

Při jednání na úřadech

 • učíme, jak komunikovat na úřadech
 • pomáháme s vyřizováním sociálních dávek
 • pomáháme při hledání zaměstnání
 • pomáháme sepisovat a podávat návrhy na soud, úřady a instituce
 • doprovázíme při jednáních

Provozní doba

Pondělí:   7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 terénní forma
Úterý:       7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 ambulantní forma
Středa:     7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 terénní forma
Čtvrtek:    7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 terénní forma
Pátek:       7:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30 terénní forma

Adresa:

Plumlovská 68, 796 01 Prostějov

Jak postupujeme

Cílem naší práce je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte či narušení rodinných vztahů.

S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Při vedení domácnosti

 • pomáháme při hledání vhodného bydlení a zaměstnání
 • pomáháme při hospodaření a vedení domácnosti
 • pomáháme s řešením zadluženosti a stabilizací příjmů rodiny
 • pomáháme s orientací ve finančních záležitostech a vedením rodinného rozpočtu

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodinami záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí.

Financování

V současné době jsme financování ze zdrojů Olomouckého kraje. Konkrétně z Podprogramu č.1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.

Na dětské hřiště SOS Kompasu v Prostějově přispěly tyto společnosti, kterým velmi děkujeme:

V roce 2019 věnovala společnost Globus  130 000,- Kč  na pořízení herních prvků.

V roce 2021 věnovala společnost Famatel 50 000,- Kč na terénní úpravy dopadových ploch na hřišti a zahradní domeček.

V roce 2021 věnovala společnost Laser Technology 20 000,- Kč na zatravnění hřiště.

V roce 2021 věnovala společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 10 000,- Kč na dokončení hřiště.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionálnímu řediteli pro Zlínský a Olomoucký kraj.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Kontaktujte nás

Click here to add your own text