Kde, kdy a jak pomáháme?

Poskytované služby

Rodinám s dětmi poskytujeme sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionech Prostějovska a Konicka. Služba je poskytována ve formě ambulantní (v prostorách pobočky SOS Kompas) nebo ve formě terénní (v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném vhodném místě).

V oblastech podpory rodičovství

 • pomáháme se zajištěním školní docházky dětí
 • pomáháme s přípravou dětí do školy a vzděláváním rodičů
 • podporujeme ke zdravému životnímu stylu
 • pomáháme rozvíjet dovednosti dětí a hledáme pro ně smysluplné volnočasové aktivity
 • učíme jak komunikovat s dětmi a dalšími členy rodiny
 • podporujeme při návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny
 • pomáháme překonat závislost na drogách a alkohol

Při rozchodu a rozvodu rodičů

 • pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu rodičů s dětmi
 • pomáháme s přípravou návrhů na soud
 • pomáháme s dohodou mezi rodiči

Při jednání na úřadech

 • učíme, jak komunikovat na úřadech
 • pomáháme s vyřizováním sociálních dávek
 • pomáháme při hledání zaměstnání
 • pomáháme sepisovat a podávat návrhy na soud, úřady a instituce
 • doprovázíme při jednáních

Provozní doba

Pondělí:   7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Úterý:       7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   ambulantní forma
Středa:     7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Čtvrtek:    7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   terénní forma
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 13:30   terénní forma

Adresa:

Plumlovská 68, 796 01 Prostějov

Jak postupujeme

Cílem naší práce je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte či narušení rodinných vztahů.

S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Při vedení domácnosti

 • pomáháme při hledání vhodného bydlení a zaměstnání
 • pomáháme při hospodaření a vedení domácnosti
 • pomáháme s řešením zadluženosti a stabilizací příjmů rodiny
 • pomáháme s orientací ve finančních záležitostech a vedením rodinného rozpočtu

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodinami záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí.

Financování

V současné době jsme financování ze zdrojů Olomouckého kraje. Konkrétně z Podprogramu č.1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionálnímu řediteli pro Zlínský a Olomoucký kraj.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Kontaktujte nás