Projekt Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů.

Kde, kdy a jak pomáháme?

Jak postupujeme

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte.

S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně.

Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

  • pomoc při školní přípravě dítěte,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity v doprovodu rodičů
  • nácvik finanční gramotnosti dětí
  • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti
  • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních

Provozní doba

Pondělí:   8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00 terénní forma
Úterý:       8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 ambulantní forma
Středa:   8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00 terénní forma
Čtvrtek:  8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00 terénní forma
Pátek:      8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00 terénní forma

Adresa

Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3 – Žižkov

  • pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, sestavení rodinného rozpočtu
  • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
  • pomoc s ukončením užívání návykových látek.

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Financování

Náklady na provoz služby jsou kryty z vlastních zdrojů organizace, především z příspěvků našich dárců.

SOS Kompas Praha je částečně financován z NADACE J&T.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionální ředitelce pro Prahu.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat.

Kontaktujte nás