Kde, kdy a jak pomáháme?

Komu je služba určena

V SOS Kompas Praha se zaměřujeme na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v Kolíně a na Kolínsku.

Kapacita služby

Ambulantní forma služby: 4 klienti za den
Terénní forma poskytování: 6 klientů za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme

Mostní 70, 280 02, Kolín

Provozní doba

Ambulantní služba:
Úterý:      8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Terénní služba:
Pondělí:  8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00
Středa:   8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek:  8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00
Pátek:    8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní sociální poradenství
 • Základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře
 • Podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem
 • Pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení
 • Podpora při zajištění práce a finančních prostředků
 • Podpora hospodaření s příjmy
 • Podpora při vedení chodu domácnosti
 • Pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.
 • Podpora školní docházky a přípravy do školy
 • Podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.
 • Podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče
 • Podpora a doprovod při jednání na úřadech Veškeré naše služby poskytujeme bezplatně!

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Petra Zítová

+420 771 235 157

Sociální pracovnice

Aneta Ramšáková, DiS.

+420 730 172 065