Kde, kdy a jak pomáháme?

Komu je služba určena

V SOS Kompas Praha se zaměřujeme na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v Kolíně a na Kolínsku.

Kapacita služby

Ambulantní forma služby: 4 klienti za den
Terénní forma poskytování: 6 klientů za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme

Mostní 70, 280 02, Kolín

Provozní doba

Ambulantní služba:
Úterý:      8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Terénní služba:
Pondělí:  8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00
Středa:   8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek:  8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00
Pátek:    8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní sociální poradenství
 • Základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře
 • Podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem
 • Pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení
 • Podpora při zajištění práce a finančních prostředků
 • Podpora hospodaření s příjmy
 • Podpora při vedení chodu domácnosti
 • Pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.
 • Podpora školní docházky a přípravy do školy
 • Podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.
 • Podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče
 • Podpora a doprovod při jednání na úřadech Veškeré naše služby poskytujeme bezplatně!

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Petra Zítová

+420 771 235 157

Sociální pracovnice

Aneta Rampírová, DiS.

+420 730 172 065

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty, návrhy nebo připomínky k naší práci můžete:
• sdělit osobně sociálnímu pracovníkovi služby: Mgr. Petra Zítová
• zaslat na e-mailovou adresu: sos.kompas.kolin@sos-vesnicky.cz
• zaslat poštou na adresu sídla služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS Kompas Kolín, Mostní 70, 280 02 Kolín
• případně můžete kontaktovat Bc. Sofii Skřipskou, ředitelku programů Podpory ohrožených rodin