Kdy, kde a jak pomáháme?

Jak postupujeme

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

 • pomoc při školní přípravě dítěte,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity v doprovodu rodičů
 • nácvik finanční gramotnosti dětí
 • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, sestavení rodinného rozpočtu

Provozní doba

Pondělí:   8:00 – 11:30, 12:00 – 16:00   ambulantní forma
Úterý:       7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30   terénní forma
Středa:     7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30   terénní forma
Čtvrtek:    7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30   terénní forma
Pátek:       7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00   ambulantní forma

Adresa

Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary

 • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
 • pomoc s ukončením užívání návykových látek.

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Financování

Dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 (evid. č. KK: 00391/2016-00)

 • Účel dotace: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb
 • Termín realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016
 • Výše poskytnuté dotace: 867 200,- Kč

„Tak snadno se to nepozná“

 • Usnesení číslo ZM/79/3/16
 • Tento projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary
 • Účel dotace: hlavním cílem projektu je informování laické i odborné veřejnosti – dospělých i dětí – o závažnosti problematiky ohrožených dětí a motivování občanů k aktivnímu řešení těchto případů
 • Termín realizace: 1.3.2016 – 31.7.2016
 • Výše poskytnuté dotace: 102 000,- Kč

Dotace poskytnutá Statutárním městem Karlovy Vary (evid. č.: 201600036)

 • Účel dotace: provozní a mzdové náklady včetně odvodů – provoz SOS Kompas (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • Termín realizace: 1.1.2016 – 31.12.2016
 • Výše poskytnuté dotace: 65 000,- Kč

Dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017 (evid. č.: KK00759/2017)

 • Účel dotace: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb
 • Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017
 • Výše poskytnuté dotace: 1 157 500,- Kč

Dotace poskytnutá Statutárním městem Karlovy Vary (evid. č.: 201700029)

 • Účel dotace: provozní a mzdové náklady včetně odvodů – provoz SOS Kompas (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017
 • Výše poskytnuté dotace: 80 000,- Kč

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionální ředitelce pro Karlovy Vary.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Kontaktujte nás