Kdy, kde a jak pomáháme?

Jak postupujeme

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Kapacita služby

Celková kapacita služby SOS Kompas Karlovy Vary na jednoho sociálního pracovníka: 12, maximálně však 15 uživatelů. Počet uživatelů může být ovlivněn složitostí a náročností zakázky.

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

 • základní sociální poradenství,
 • základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace,
 • podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře,
 • podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem,
 • pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení,
 • podpora při zajištění práce a finančních prostředků,
 • podpora při hospodaření s příjmy,
 • podpora při vedení chodu domácnosti,
 • pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.,
 • podpora školní docházky a příprava do školy,
 • podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.,
 • podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče,
 • podpora a doprovod při jednání na úřadech.

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ.

Dále poskytujeme služby pro rodiny po rozvodu/ rozchodu rodičů: Domluvte se, prosím!

Asistované kontakty (AK):
 • AK probíhají mezi dítětem a rodičem, který nemá dítě v péči, popř. jinou významnou blízkou osobou.
 • Jejich důvodem je narušená kvalita kontaktu či vztahu mezi dítětem a rodičem (dítě je v kontaktu s rodičem nesmělé, vyhýbá se mu, odmítá jej) nebo není přirozený kontakt pro dítě bezpečný.
 • Cílem AK je pomoci navázat a udržet bezpečný, vztahově a emočně přínosný kontakt dítěte s rodičem. Konečným cílem je dosáhnout bezpečného neasistovaného kontaktu dítěte s rodičem, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte.
 • Cesty k naplnění tohoto cíle hledáme spolu s oběma rodiči.
 • AK jsou vedeny sociálním pracovníkem, probíhají v prostorách služby a trvají zpravidla 1-2 hod, v počtu do 10 setkání (pokud není vyhodnoceno jinak)

Provozní doba

Ambulantní služba – kancelář:

Pondělí:   8:00 – 11:30
Středa:     12:00 – 16:30

Terénní služba:

Pondělí:  12:00 – 16:00
Úterý:       7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30
Středa:     7:30 – 11:30
Čtvrtek:    7:30 – 11:30, 12:00 – 13:30
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00

Adresa

Svatošská 275/21d, 360 01  Karlovy Vary – Doubí

 • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
 • pomoc s ukončením užívání návykových látek.

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Rodinné mediace
 • jsou konzultacemi s rodiči s cílem dosáhnout dohody o péči a poměrech k dětem
 • jsou vedené sociálním pracovníkem s výcvikem v mediaci (pracovník není zapsaným mediátorem)
 • obvyklými tématy jsou: rozsah, termíny a podmínky kontaktu dítěte s nerezidenčním rodičem, výběr školy, zájmových kroužků, sladění výchovného stylu, popř. forma péče, atd.
 • probíhají v prostorách služby
 • trvají zpravidla 3 hod, setkání může být jedno či více, dle potřeby

Tyto služby poskytujeme na základě doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), či jeho uvědomění o službě, popř. za základně nařízení soudu.

Financování

Click here to add your own text

Dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 (evid. č. KK: 00391/2016-00)

 • Účel dotace: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb
 • Termín realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016
 • Výše poskytnuté dotace: 867 200,- Kč

„Tak snadno se to nepozná“

 • Usnesení číslo ZM/79/3/16
 • Tento projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary
 • Účel dotace: hlavním cílem projektu je informování laické i odborné veřejnosti – dospělých i dětí – o závažnosti problematiky ohrožených dětí a motivování občanů k aktivnímu řešení těchto případů
 • Termín realizace: 1.3.2016 – 31.7.2016
 • Výše poskytnuté dotace: 102 000,- Kč

Dotace poskytnutá Statutárním městem Karlovy Vary (evid. č.: 201600036)

 • Účel dotace: provozní a mzdové náklady včetně odvodů – provoz SOS Kompas (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • Termín realizace: 1.1.2016 – 31.12.2016
 • Výše poskytnuté dotace: 65 000,- Kč

Dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017 (evid. č.: KK00759/2017)

 • Účel dotace: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb
 • Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017
 • Výše poskytnuté dotace: 1 157 500,- Kč

Dotace poskytnutá Statutárním městem Karlovy Vary (evid. č.: 201700029)

 • Účel dotace: provozní a mzdové náklady včetně odvodů – provoz SOS Kompas (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017
 • Výše poskytnuté dotace: 80 000,- Kč

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionální ředitelce pro Karlovy Vary.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Kontaktujte nás