Kde, kdy a jak pomáháme?

Komu je služba určena

V SOS Kompas se zaměřujeme na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v regionech Hranicka, ORP Hranice.

Kapacita služby

Ambulantní forma služby: 3 klienti za den
Terénní forma poskytování: 3 klienti za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme:

Purgešova 1399, 753 01 Hranice

Provozní doba

Ambulantní služba – kancelář:
Pondělí:  8:00 – 12:00

Terénní služba:
Pondělí:   12:30 – 17:00
Úterý:       8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
Středa:    8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
Čtvrtek:    8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní sociální poradenství
 • Základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře
 • Podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem
 • Pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení
 • Podpora při zajištění práce a finančních prostředků
 • Podpora hospodaření s příjmy
 • Podpora při vedení chodu domácnosti
 • Pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.
 • Podpora školní docházky a přípravy do školy
 • Podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.
 • Podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče
 • Podpora a doprovod při jednání na úřadech

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ!

Kontaktujte nás