Kde, kdy a jak pomáháme?

Komu je služba určena

V SOS Kompas se zaměřujeme na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v regionech Hranicka, ORP Hranice.

Kapacita služby

Ambulantní forma služby: 3 klienti za den
Terénní forma poskytování: 3 klienti za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme:

Purgešova 1399, 753 01 Hranice

Provozní doba

Ambulantní služba – kancelář:
Pondělí:  10:00 – 11:30 12:00 – 14:30

Terénní služba:
Pondělí:   7:30 – 10:00 14:30 – 17:00
Úterý:       7:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Středa:    7:30 – 11:30

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní sociální poradenství
 • Základní stabilizace rodiny – podpora v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podpora funkčních vztahů v rodině – jak na to, aby nám spolu bylo dobře
 • Podpora a rozvoj rodičovství – jak být lepším rodičem
 • Pomoc při hledání a udržení vhodného bydlení
 • Podpora při zajištění práce a finančních prostředků
 • Podpora hospodaření s příjmy
 • Podpora při vedení chodu domácnosti
 • Pomoc v oblasti rizikového chování – podpora a zprostředkování odborné pomoci v případě domácího násilí, závislostí, trestné činnosti apod.
 • Podpora školní docházky a přípravy do školy
 • Podpora při vytváření a posilování zdravých sociálních vztahů – jak smysluplně trávit volný čas dětí i celé rodiny, jak mít dobré vztahy se sousedy, apod.
 • Podpora zdravého životního stylu a zajištění zdravotní péče
 • Podpora a doprovod při jednání na úřadech

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ!

Kontaktujte nás

Sociální pracovnice

Mgr. Andrea Šefrnová

+420 776 554 860

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty, návrhy nebo připomínky k naší práci můžete:
• sdělit osobně kterémukoliv sociálnímu pracovníkovi služby: https://www.sos-vesnicky.cz/kontakt/?personsLocation=9&personsOffice=all&personsServices=121#lide
• zaslat na e-mailovou adresu: sos.kompas.jmk@sos-vesnicky.cz
• zaslat poštou na adresu sídla služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS Kompas JmK, Purgešova 1399, 753 01 Hranice
• případně můžete kontaktovat Mgr. Kateřinu Dunovskou, ředitelku programů podpory ohrožených rodin