Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje,registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Více informací ZDE.

Kde, kdy a jak pomáháme?

Pomáháme rodinám s dětmi překonávat tíživou sociální situaci, zachovávat rodinné vazby a zajišťovat bezpečné a zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Cílem sociálně aktivizační služby je stabilizace rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, a v bezpečném prostředí domova jim poskytnout péči a podporu, která jim pomůže zajistit základní životní potřeby a získat kompetence k samostatnému fungování.

Komu pomáháme

 • rodinám s alespoň jedním nezletilým dítětem, které
  se ocitly v nepříznivé sociální nebo ekonomické
  situaci a nejsou schopny ji vlastními silami zvládnout

Kde pomáháme

 • sociálně aktivizační službu poskytujeme v přirozeném
  prostředí rodiny ve vybraných lokalitách
  Brno-venkov (území obcí s rozšířenou působností
  Brno, Kuřim, Ivančice a Rosice) a v Brně, případně
  v prostorách SOS vesničky Brno:
  Prostory SOS Kompas:
 • Borůvkova 11, Brno – Medlánky 621 00

Komu službu neposkytujeme

 • osobám s drogovou a alkoholovou závislostí,
  která není řešena léčbou a není pod kontrolou
  specializovaných odborníků
 • osobám s agresivním nebo násilným chováním,
  které by mohly ohrozit sociální pracovníky
 • osobám s vážným psychiatrickým onemocněním,
  které není stabilizováno léčbou a pod kontrolou
  specializovaných odborníků
 • rodinám, u nichž všechny děti dosáhly zletilosti
 • rodinám, které nechtějí spolupracovat na změně
  své nepříznivé situace

Provozní doba

AMBULANTNÍ DEN – PORADENSTVÍ V KANCELÁŘI SOS KOMPAS
Pondělí:   8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30

TERÉNNÍ SLUŽBA
Úterý:       8:00 – 12:30, 13:00 – 17:30
Středa:     8:00 – 12:30, 13:00 – 17:30
Čtvrtek:   8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30
Pátek:       8:00 – 12:30, 13:00 – 15:30

Adresa

Borůvková 11, Brno – Medlánky 621 00

Kontakt
Tel.: 778 086 598, 606 654 938, 775 555 016
E-mail: soskompasbrno@sos-vesnicky.cz

S čím pomáháme

 • se zajištěním školní docházky dětí
 • s přípravou dětí do školy a vzděláváním rodičů
 • s rozvojem dovedností a schopností dětí a rodičovských kompetencí
 • s vedením chodu domácnosti
 • s hledáním smysluplných volnočasových aktivit pro celou rodinu
 • s rozvojem komunikace a mezilidských vztahů mezi všemi členy rodiny
 • s jednáním na úřadech, vyřizováním sociálních dávek a osobních záležitostí
 • se sepsáním a podáváním návrhů na soud
 • s hledáním zaměstnání, přípravou na pracovní pohovor, vstupem do zaměstnání a jeho udržením
 • s hledáním a udržením vhodného bydlení
 • s řešením zadluženosti a zvyšováním příjmů rodiny
 • s orientací v oblasti financí, vedením rodinného rozpočtu, jednání s věřiteli
 • s doprovodem při důležitých jednáních (soudy, úřady práce, OSPOD, školy, poradenská zařízení, lékaři atd.)
 • se zprostředkováním doprovodných a následných služeb, odborníků a služeb specializovaných pracovišť

Veškeré naše služby vám poskytujeme bezplatně!

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho služby, můžete stížnost adresovat regionální ředitelce pro Jihomoravský kraj.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat.

Kontaktujte nás