Kde, kdy a jak pomáháme?

Kde nás najdete

SOS Přístav Prostějov sídlí v centru Prostějova, v dostupnosti městské hromadné dopravy i státních institucí. Působnost kanceláře SOS Přístav Prostějov je celý Olomoucký kraj.

Kontaktní adresa

SOS Přístav Prostějov
Kravařova 167/9
796 01 Prostějov

Provozní doba

 • Pondělí   8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek    8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Setkání je vhodné vždy domluvit předem, ať již telefonicky, či mailem. Pracovnice vyjíždí přímo za rodinami, nemusí být tedy v kanceláři vždy přítomna.

Jak pomáháme

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně
 • v naplňování konkrétní individuální potřeby přijatého dítěte
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě

Naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou
  se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělosti

Cílová skupina

Klientem SOS Přístav jsou:

 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni), poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám pečujícím a osobám v evidenci
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči

Pěstounským rodinám nabízíme:

 • Doprovázení pěstounských rodin
  Poskytujeme poradentství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další).
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny
  Prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání, dle individuálních potřeb.
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě
  V zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní ročně).
 • Psychologickou a další odbornou podporu
  Spolupracujeme s odborníky s prací v oblasti náhradní rodinné péče.
 • Kontakt s biologickou rodinou
  Pomáhá s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka

Financování

Činnost SOS Přístav Prostějov je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.

Kontaktujte nás