Kdy, kde a jak pomáháme?

Provozní doba

  • pro konzultace je možné domluvit setkání s vedoucí služby Petrou Zálešákovou, DiS. na tel.: 724 527 372

Adresa

Strakonická 78, 159 00 Praha 5

Kde pomáháme?

Naši pracovníci pracují především v přirozeném prostředí rodin, navštěvují je v jejich domácnostech. Zázemí, konzultační a terapeutickou místnost máme v domečku na Strakonické 78. Místo je dobře dostupné veřejnou dopravou i osobním automobilem.

Jak pomáháme?

SOS Přístav Praha nabízí služby pěstounským rodinám, které se chtějí intenzivně rozvíjet ve svých kompetencích a dovednostech péče o děti, jejichž potřeby vyžadují specializovanou péči nebo rodinám, které uvažují o tom, že by takové děti mohly v budoucnu přijmout. Jedná se například o rodiny, které přijímající děti silně traumatizované, děti s velkými výchovnými problémy, vážnými poruchami attachmentu, děti se syndromem CAN (týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané), nebo děti, kde je zapotřebí intenzivně spolupracovat s rodinou, aby se dítě mohlo navrátit zpět do rodiny, apod.

Pěstounům proto kromě standardních služeb zajišťovaných SOS Přístavem nabízíme:

  • ucelené specializované vzdělávání zaměřené na poskytování pěstounské péče způsobem, který pomůže dítěti vyrovnat se s jeho traumaty, ztrátami a který povede k nápravě poruch attachmentu, které jsou příčinou dalších problémů dítěte v prožívání a chování. Nabízíme i vzdělávání v terapeutických technikách, které mohou pěstouni využívat pro práci s dítětem v domácím prostředí,
  • multidisciplinární spolupráci, aby bylo zaléčení dětí v náhradní rodině co nejefektivnější. Pěstouni budou mít možnost spolupracovat s odborníky na poruchy attachmentu, specialisty na zpracování minulosti dítěte a nastavení bezpečných pravidel pro kontakt dítěte s původní rodinou, pracovníky, kteří jim pomohou komunikovat se školou, pracovníky znalých případových konferencí, terapeuty, psychology a psychiatry, kteří rozumí specifickým potřebám dětí v náhradní rodinné péči, a dalšími odborníky pohybujícími se v této oblasti.

Zájemci z řad pěstounů, doprovázených SOS Přístav, dostanou možnost zapojit se do pilotního odzkoušení profesionální péče. Pěstouni, kteří získají kompetence poskytovat terapeutické pěstounství, mohou být zapojeni do týmu jako spolupracující osoby.  Bude tak pilotně odzkoušena profesionální pěstounská péče, kdy pěstouni budou mimo svůj obecný závazek jako pěstouni ještě v pracovněprávním vztahu k SOS dětským vesničkám. Pěstouni pak budou finančně odměňováni za čas, který věnují svému osobnímu růstu nad rámec povinnosti dané zákonem, tak i za čas, který věnují odborné terapeutické práci s dětmi nebo spolupráci s dalšími spolupracujícími profesionály. Jedním z cílů projektu tedy je, aby se pěstouni stali rovnocennými multidisciplinárními partnery odborného týmu.

Financování

Činnost SOS Přístavu v Praze a Středočeském kraji je kryta z našich vlastních zdrojů, především z darů a příspěvků od našich sponzorů.

Kontaktujte nás