Kdy, kde a jak pomáháme?

Kde nás najdete

Zázemí pro doprovázení pěstounských rodin se nachází na adrese Svatoššká 279/21, Karlovy Vary – Doubí (červená budova u parkoviště). V této budově se nacházejí kanceláře sociálních pracovnic věnujících se doprovázení pěstounských rodin jak v SOS dětské vesničce, tak v lokalitě celého Karlovarského kraje.

Kontaktní adresa

SOS Přístav Karlovy Vary
Svatošská 279 360 07 Karlovy Vary – Doubí

Provozní doba

 • Pondělí   8:00 – 12:00  a  13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý      8:00 – 12:00   a  13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa     8:00 – 12:00   a  13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek   8:00 – 12:00   a  13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek      8:00 – 12:00   a  13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Setkání je vhodné vždy domluvit předem, ať již telefonicky, či mailem. Pracovnice vyjíždí přímo za rodinami, nemusí být tedy v kanceláři vždy přítomna.

Jak pomáháme

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně
 • v naplňování konkrétní individuální potřeby přijatého dítěte
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě
Pomohli jsme 1272 dětem

Naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou
  se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
  budovaly svou identitu
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělosti

Cílová skupina

Klientem SOS Přístav jsou:

 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni), poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám pečujícím a osobám v evidenci rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči

Pěstounským rodinám nabízíme:

 • Doprovázení pěstounských rodin – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další)
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny – prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání, dle individuálních potřeb
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/rok).
 • Psychologickou a další odbornou podporu – spolupracujeme s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče
 • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka
 • SOS Přístav Karlovy Vary nabízí navíc pěstounským rodinám dotované nájemné v rodinných domech přímo v areálu SOS dětské vesničky Karlovy Vary.

Jak to u nás vypadá

Výstavba SOS dětské vesničky v Karlových Varech byla zahájena v roce 1969 a již rok nato přivítala první pěstounské rodiny. Jde tedy o nejstarší SOS dětskou vesničkou v České republice.

V letech 2000-2001 byla provedena částečná rekonstrukce domů. Z organizačních důvodů však v roce 2005 přešla SOS dětská vesnička v Karlových Varech do útlumového režimu a byla přeměněna na školící centrum mezinárodní asociace SOS Kinderdorf International, která celosvětově zastřešuje jednotlivé národní asociace SOS dětských vesniček. Svoji činnost obnovila opět v lednu 2007 a do vesničky začaly postupně přicházet nové pěstounské rodiny.

SOS dětská vesnička Karlovy se nachází v klidné okrajové části města, v blízkosti Svatošských skal.

Přímo v areálu SOS dětské vesničky jsou pro všechny děti k dispozici tři hřiště. První má asfaltový povrch a slouží především pro míčové hry. Druhé je určeno pro menší děti, které mohou využívat pískoviště, prolézačky, houpačky, skluzavky a kolotoč. Třetí je travnatá velká plocha nad domky vesničky. Toto hřiště využíváme při větších akcích, můžeme tam i opékat buřty.

Můžeme dělat něco lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení. Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.

Kontaktujte nás