Kde, kdy a jak pomáháme?

Kde nás najdete

Zázemí pro doprovázení pěstounských rodin SOS Přístav Havířov se nachází na adrese Lípová 719/13, Havířov (cihlový dům s šedou fasádou – u vstupu do domu je viditelné logo SOS vesniček). V tomto bytovém domě se nachází kanceláře sociálních pracovnic a terapeutická místnost, která je uzpůsobena nejen pro konzultace s pěstouny a dětmi, ale je zde možné také realizovat asistovaná setkávání dětí s jejich biologickými rodiči či jinými příbuznými.

Kontaktní adresa

SOS Přístav Havířov
Lípová 719/13
736 01 Havířov

Provozní doba

 • Pondělí     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Schůzku je lépe si dopředu telefonicky domluvit. Součástí naší práce je dojíždění za rodinami, nemusíme být tedy v kanceláři vždy přítomny. Raději nám dopředu zatelefonujte, abychom si na setkání s vámi udělali dostatek času.

Naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělosti
Pomohli jsme 1272 dětem

Cílová skupina

Klientem SOS Přístav jsou:

 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni), poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám pečujícím a osobám v evidenci
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči

Pěstounským rodinám nabízíme:

 • Doprovázení pěstounských rodin – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další)
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny – prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání, dle individuálních potřeb
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/rok).
 • Psychologickou a další odbornou podporu – spolupracujeme s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče
 • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka
 • Možnost získání dotovaného nájemního bydlení v bytech společnosti Heimstaden.

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Bc. Elena Hlavsová, Dis.

+420 608 629 800

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně

kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení. Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.