Kde, kdy a jak pomáháme?

Kde nás najdete

Zázemí pro doprovázení pěstounských rodin SOS Přístav Havířov se nachází na adrese Lípová 719/13, Havířov (cihlový dům s šedou fasádou – u vstupu do domu je viditelné logo SOS vesniček). V tomto bytovém domě se nachází kanceláře sociálních pracovnic a terapeutická místnost, která je uzpůsobena nejen pro konzultace s pěstouny a dětmi, ale je zde možné také realizovat asistovaná setkávání dětí s jejich biologickými rodiči či jinými příbuznými.

Kontaktní adresa

SOS Přístav Havířov
Lípová 719/13
736 01 Havířov

Provozní doba

 • Pondělí     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Schůzku je lépe si dopředu telefonicky domluvit. Součástí naší práce je dojíždění za rodinami, nemusíme být tedy v kanceláři vždy přítomny. Raději nám dopředu zatelefonujte, abychom si na setkání s vámi udělali dostatek času.

Naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělosti
Pomohli jsme 1272 dětem

Cílová skupina

Klientem SOS Přístav jsou:

 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni), poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám pečujícím a osobám v evidenci
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči

Pěstounským rodinám nabízíme:

 • Doprovázení pěstounských rodin – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další)
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny – prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání, dle individuálních potřeb
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/rok).
 • Psychologickou a další odbornou podporu – spolupracujeme s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče
 • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka
 • Možnost získání dotovaného nájemního bydlení v bytech společnosti Heimstaden.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně

kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení. Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.