Kde, kdy a jak pomáháme?

Kde nás najdete

SOS Přístav Chvalčov sídlí v areálu SOS dětské vesničky Chvalčov ve velké, modré budově. Zde má pracovnu sociální pracovnice věnující se doprovázení pěstounských rodin jak přímo v SOS dětské vesničce, tak v lokalitě celého Zlínského a Olomouckého kraje.

Kontaktní adresa

SOS Přístav Chvalčov
U Vesničky 696
768 72 Chvalčov

Provozní doba

 • Pondělí   8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek    8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Setkání je vhodné vždy domluvit předem, ať již telefonicky, či mailem. Pracovnice vyjíždí přímo za rodinami, nemusí být tedy v kanceláři vždy přítomna.

Jak pomáháme

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně
 • v naplňování konkrétní individuální potřeby přijatého dítěte
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě

Naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouny) v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělosti

Cílová skupina

Klientem SOS Přístav jsou:

 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni), poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám pečujícím a osobám v evidenci
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči

Pěstounským rodinám nabízíme:

 • Doprovázení pěstounských rodin
  Poskytujeme poradentství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další).
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny
  Prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání, dle individuálních potřeb.
  · Zprostředkování zajištění péče o dítě
  V zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní ročně).
 • Psychologickou a další odbornou podporu
  Spolupracujeme s odborníky s prací v oblasti náhradní rodinné péče.
 • Kontakt s biologickou rodinou
  Pomáhá s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka
  SOS Přístav Chvalčov nabízí navíc pěstounským rodinám dotované nájemné v rodinných domech přímo v areálu SOS dětské vesničky Chvalčov.

Areál SOS dětské vesničky Chvalčov

SOS dětská vesnička Chvalčov vznikla jako druhá SOS dětská vesnička v tehdejším Československu. Základní kámen k její výstavbě byl položen 4. 10. 1970 za přítomnosti prof. Jiřího Dunovského a prof. Zdeňka Matějčka (zakladatelů Sdružení přátel SOS dětských vesniček u nás) a manželky tehdejšího prezidenta republiky Ireny Svobodové.

Ihned po svém zprovoznění, koncem roku 1973, byla dětská vesnička znárodněna státem a od té doby fungovala fakticky jako ubytovací zařízení pro pěstounské rodiny. V roce 1992 byla navrácena nově obnovenému Sdružení SOS dětských vesniček. Dětská vesnička tak mohla začít vyvíjet svou činnost dle principů mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International až po téměř 20 letech od svého vzniku.

V současnosti má přímo v areálu SOS dětské vesničky Chvalčov zázemí kancelář SOS Přístav Chvalčov. V areálu se nachází 9 rodinných domů se zahrádkami, správní budova, sportovní hřiště, ovocný sad a dětské hřiště s nejrůznějšími průlezkami, pískovištěm a dřevěným altánem. V průběhu let 2012 – 2019 proběhly rekonstrukce všech budov v areálu.

Ve správní budově (dům s modrou fasádou) se nachází kanceláře ředitele programů doprovázení pěstounských rodin, regionální koordinátorky, asistentky-účetní, sociální pracovnice SOS Přístav Chvalčov, kancelář psychologů a dílna správce. Dále se zde nachází posilovna, tělocvična, učebna a dětská dílna, které jsou určeny pro pravidelné volnočasové aktivity s dětmi. Klubovna slouží jako prostor pro porady a vzdělávání pěstounů či zaměstnanců.

V areálu vesničky je ubytovací zařízení, kde je k dispozici celkem sedm garsonek určených k pronájmu a jeden dvoupokojový byt. V této budově je velký společenský sál, který slouží jako zázemí pro různé společenské či školicí akce, a hudebna, kde se děti mohou učit hrát na různé hudební nástroje.

K dispozici je zde také zrekonstruovaná místnost pro asistovaný kontakt biologické rodiny s dětmi. Celý venkovní areál dětské vesničky je přístupný veřejnosti.

Financování

Činnost SOS Přístav Chvalčov je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.

Kontaktujte nás