Kde, kdy a jak pomáháme?

Provozní doba kanceláře SOS Přístav Chvalčov (zahrnuje i oblast Prostějovska):

  • Pondělí   8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
  • Úterý      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
  • Středa     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
  • Čtvrtek    8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
  • Pátek       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Adresa

U Vesničky 696, Chvalčov

Protože naši pracovníci často docházejí do rodin, se kterými pracujeme, je vhodné si schůzku s námi předem telefonicky domluvit.

Provozní doba kanceláře SOS Přístav Chvalčov – pobočka Zábřeh (zahrnuje i oblasti Šumperska a Mohelnicka):

  • Úterý     15:00 – 17:00 vždy po předchozí domluvě

Schůzku je možné si domluvit i mimo stanovenou provozní dobu, ale vždy na základě předchozí domluvy se sociálními pracovnicemi SOS Přístav Chvalčov – pobočka Zábřeh.

Adresa

Masarykovo nám. 23/22, Zábřeh

Jak to u nás vypadá

SOS dětská vesnička Chvalčov vznikla jako druhá SOS dětská vesnička v tehdejším Československu. Základní kámen k její výstavbě byl položen 4. 10. 1970 za přítomnosti prof. Jiřího Dunovského a prof. Zdeňka Matějčka (zakladatelů Sdružení přátel SOS dětských vesniček u nás) a manželky tehdejšího prezidenta republiky Ireny Svobodové.

Ihned po svém zprovoznění, koncem roku 1973, byla dětská vesnička znárodněna státem a od té doby fungovala fakticky jako ubytovací zařízení pro pěstounské rodiny. V roce 1992 byla navrácena nově obnovenému Sdružení SOS dětských vesniček. Dětská vesnička tak mohla začít vyvíjet svou činnost dle principů mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International až po téměř 20 letech od svého vzniku.

V současnosti má přímo v areálu SOS dětské vesničky Chvalčov zázemí regionální kancelář pro Zlínský a Olomoucký kraj a SOS Přístav. Regionální kancelář zaštiťuje služby pro ohrožené a pěstounské rodiny ve Zlínském a Olomouckém kraji, které nesou označení SOS Přístav, SOS Kompas a SOS Kajuta.

Dále se v areálu nachází 9 rodinných domů se zahrádkami, správní budova, sportovní hřiště, ovocný sad a dětské hřiště s nejrůznějšími průlezkami, pískovištěm a dřevěným altánem. V průběhu let 2012 – 2019 proběhly rekonstrukce všech budov v areálu.

Ve správní budově (dům s modrou fasádou) se nachází kanceláře regionálního ředitele pro Zlínský a Olomoucký kraj, regionální koordinátorky, asistentky, pedagožky SOS Přístav, kancelář psychologů a dílna správce. Dále se zde nachází posilovna, tělocvična, učebna a dětská dílna, které jsou určeny pro pravidelné volnočasové aktivity s dětmi. Klubovna slouží jako prostor pro porady a vzdělávání pěstounů či zaměstnanců.

V areálu vesničky se také nachází ubytovací zařízení, kde je k dispozici celkem sedm garsonek určených k pronájmu a jeden dvoupokojový byt. V této budově se také nachází velký společenský sál, který slouží jako zázemí pro různé společenské či školicí akce, a hudebna, kde se děti mohou učit hrát na různé hudební nástroje.

K dispozici je zde také zrekonstruovaná místnost pro asistovaný kontakt biologické rodiny s dětmi. Celý venkovní areál dětské vesničky je přístupný veřejnosti.

Jak pomáháme

SOS Přístav se zabývá doprovázením a podporou pěstounských rodin žijících ve Zlínském a Olomouckém kraji. SOS Přístav  Chvalčov má dvě kanceláře. Jedna kancelář se nachází přímo v areálu dětské vesničky na Chvalčově a druhá kancelář (pobočka chvalčovské) je v Zábřehu. Kancelář SOS Přístav  Chvalčov zajišťuje doprovázení pěstounům v SOS dětské vesničce Chvalčov, jejím okolí a nově také v oblasti Prostějovska.

Pěstounům poskytujeme pomoc a podporu ve formě odborného vzdělávání, zajištění psychologické a terapeutické péče, sociálního poradenství, odlehčovací péče. Nabízíme také pomoc při zajištění kontaktu s původní rodinou dítěte a poskytujeme potřebné zázemí pro asistovaný kontakt.

Kancelář SOS Přístav Chvalčov nabízí navíc pěstounským rodinám služby pedagoga a dotované nájemné ve výši 4.500,- Kč v rodinných domech přímo v areálu SOS dětské vesničky Chvalčov.

V současnosti máme volný jeden dům k pronájmu.

Kancelář SOS Přístav Chvalčov – pobočka Zábřeh poskytuje doprovázení pěstounům z okolí Zábřehu na Moravě, Šumperska a Mohelnicka. Služby poskytuje stejné jako v případě SOS Přístavu Chvalčov, s vyjímkou služeb pedagoga a pronájmu rodinných domů.

Ve všech lokalitách obou kanceláří máme ještě volné kapacity pro uzavírání nových dohod o výkonu pěstounské péče.

Vybrané standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí najdete zde: Standard č. 1Standard č. 2Standard č. 3Standard č. 4Standard č. 5Standard č. 9Standard č. 10Standard č. 11Standard č. 12Standard č. 13Standard č. 14Standard č. 15.

Financování

Činnost SOS Přístav Chvalčov je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky ve vstupních prostorách administrativní budovy SOS dětské vesničky Chvalčov.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat regionálnímu řediteli pro Zlínský a Olomoucký kraj, stížnost na regionálního ředitele směřujte výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.                                                                        

Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.

Kontaktujte nás