Přístav Brno – doprovázení pěstounských rodin

Kde nás najdete

Zázemí pro doprovázení pěstounských rodin Přístavu Brno se nachází na adrese Borůvková 9, Brno – Medlánky (bílý dům se žlutými prvky). V této budově se nacházejí kanceláře sociálních pracovnic, terapeutická místnost psychologů a konzultační místnost, která je uzpůsobena nejen pro konzultace s pěstouny a dětmi, je zde možné realizovat také asistovaná setkávání dětí s jejich biologickými rodiči či jinými příbuznými.

Provozní doba

 • Pondělí     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Schůzku je lépe si dopředu telefonicky domluvit. Součástí naší práce jsou návštěvy v místě bydliště pěstounů, nemusíte nás tedy vždy v kanceláři zastihnout. Raději nám dopředu zatelefonujte, abychom si na setkání s vámi udělali dostatek času.

Jakým způsobem pracujeme

SOS dětská vesnička, z.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dlouhodobě poskytujeme podporu pěstounským rodinám a snažíme se o to, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Proto pěstounským rodinám poskytujeme intenzivní podporu. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, se kterým dlouhodobě spolupracuje a řeší situace, které pěstounství přináší. Doprovázíme rodiny, které žijí přímo v areálu dětské vesničky i rodiny v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v místě jejich bydliště.

Pomohli jsme 1272 dětem

Co nabízíme

 • Dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin (dlouhodobých pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu, příbuzenských pěstounů
 • Podporu a poradenství při zpracování identity dítěte v pěstounské péči
 • Odborné sociální poradenství
 • Psychologické poradenství a terapii
 • Zajištění péče o dítě rodinnými asistentkami
 • Činnost sociálního pedagoga (volnočasové aktivity pro děti v SOS dětské vesničce, víkendové pobyty, doučování, letní tábory)
 • Vzdělávací semináře pro pěstouny
 • Projekt

Jaké jsou naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby poskytující pěstounskou péči tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí;
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou;
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěny v pěstounské péči;
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu;
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým nebo osamostatněním v dospělosti.

Jaké je naše poslání

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby poskytující pěstounskou péči v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
 • v naplňování konkrétních individuálních potřeb přijatého dítěte,
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

S kým pracujeme – cílová skupina

Klienty SOS Přístav jsou pěstounské rodiny. Uvědomujeme si, že osoby poskytující pěstounskou péči potřebují ve své práci velkou podporu a proto má každá rodina svoji klíčovou pracovnici, která pracuje s celou rodinou (pěstouny, přijatými i biologickými dětmi). Poskytuje jim odborné poradenství, sdílí s nimi radosti i strasti pěstounství, hledá s rodinou řešení v situacích, které pěstounství přináší. V případě potřeby doporučuje a pomáhá rodině vyhledat odbornou pomoc.

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči,
 • další děti v rodině,
 • další osoby blízké osobám poskytujícím pěstounskou péči,
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami,
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí,
 • osoby, které mají zájem poskytovat pěstounskou péči.

Vzdělávání

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ A OSOBY V EVIDENCI
NA OBDOBÍ SRPEN 2021 – PROSINEC 2021

SOS dětské vesničky, z. s.
Vás tímto zvou na vzdělávací semináře

26. 03. 2022 Spolupráce rodiny se školou
27. 04. 2022 Příprava mladistvých na odchod z pěstounské péče
05. 05. 2022 Romské dítě v rodině
14. – 15. 05. 2022 Víkendové vzdělávání: Jak řešit výchovné problémy dětí nástroji terapeutického rodičovství

Financování

Činnost SOS Přístav Brno je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.