Kdy, kde a jak pomáháme?

Provozní doba

  • Pondělí   8:00 – 12:00     12:30 – 16:30
  • Úterý      8:00 – 12:00      12:30 – 18:00
  • Středa     8:00 – 12:00     12:30 – 16:30
  • Čtvrtek   8:00 – 12:00     12:30 – 16:30
  • Pátek      8:00 – 12:00      12:30 – 15:00

Adresa

Borůvková 11, 621 00 Brno – Medlánky

Schůzku je možné domluvit si i mimo stanovenou provozní dobu, ale vždy na základě předchozí domluvy se sociální pracovnicí.

Jak to u nás vypadá

SOS dětská vesnička v Brně-Medlánkách je nejmladší vesničkou v České republice. Stavební práce byly zahájeny v létě 2002 a přibližně za rok bylo zkolaudováno deset rodinných domů spolu s administrativním zázemím vesničky. Na konci srpna 2003 jsme ve vesničce přivítali první rodinu a začal se formovat tým vesničky. Dnes je tým SOS dětské vesničky Brno tvořen regionální ředitelkou pro Jihomoravský kraj, asistentkou, vedoucími jednotlivých programů, sociálními pracovnicemi, sociálním pedagogem, specialistou pro firemní dárce, rodinnými asistentkami, hospodyní a správcem.

V areálu SOS dětské vesničky Brno se nachází deset rodinných domů, administrativní budova, dva bílé domy se zelenými a žlutými prvky, dětská hřiště, multifunkční sportovní hřiště a dva dřevěné altány. Devět rodinných domů pronajímáme pěstounským rodinám a jeden z domů má v nájmu Nadační fond Lepší vyhlídky, se kterým spolupracujeme a který svým mimoškolním vzděláváním pomáhá mladým lidem ve věku 18–26 let najít a realizovat uplatnění v osobním i profesním životě. V administrativní budově jsou kanceláře regionální ředitelky pro Jihomoravský kraj, asistentky, sociálního pedagoga a specialisty pro firemní dárce, dále malá zasedací místnost a klubovna pro děti.

Pomohli jsme 1272 dětem

Bílý dům se zelenými prvky funguje od ledna 2014 jako dům na půl cesty, v suterénu se nachází posilovna. V bílém domě se žlutými prvky jsou k dispozici školicí prostory určené pro přednášky a besedy pro děti, vzdělávání pěstounů, setkávání a supervize zaměstnanců, prezentace, meetingy atd.

Dále je zde situována kontaktní místnost pro setkávání dětí s jejich biologickými rodinami. V horním patře budovy mají zázemí pracovnice služeb SOS Přístav a SOS Kompas a spolupracující externí psychologové. Dětská hřiště s pískovištěm, prolézačkami a kolotočem během dne využívají nejen maminky s dětmi, ale i školní družiny.

Multifunkční hřiště využíváme pro nejrůznější sportovní aktivity, jako např. míčové hry, fotbal, futsal, badminton a mnohé další. Dřevěné altány slouží dětem i pěstounům jako příjemné posezení v období jarních a letních měsíců, jeden je umístěn v blízkosti ohniště a slouží jako prostor pro občerstvení u táboráku.

Pěstounům poskytujeme v SOS dětské vesničce pomoc a podporu ve formě odborného vzdělávání, zajištění psychologické a terapeutické péče, sociálního poradenství, odlehčovací péče a služeb sociálního pedagoga.

Nabízíme také pomoc při zajištění kontaktu s původní rodinou dítěte a poskytujeme potřebné zázemí pro asistovaný kontakt. Služba SOS Přístav pomáhá nejen pěstounským rodinám, které žijí u nás ve vesničce a mají s námi uzavřenou nájemní smlouvu s dotovaným nájemným 5.000,- Kč, ale také pěstounským rodinám žijícím mimo vesničku.

Vybrané standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí najdete zde: Standard č. 1Standard č. 2Standard č. 3Standard č. 4Standard č. 5, Standard č. 9Standard č. 10Standard č. 11Standard č. 12Standard č. 13Standard č. 14Standard č. 15.

Projekt na podporu specializované pěstounské péče 2019/2020

V rámci nového projektu chceme vyvinout a vyzkoušet systém specializované pěstounské péče a nabídnout tak ohroženým dětem se specifickými potřebami kvalitní (profesionální) péči.

Rozvoj specializované pěstounské péče je logickým pokračováním dlouhodobých aktivit SOS dětských vesniček, které vždy pomáhaly zajistit rodinnou péči pro ty nejohroženější děti.

Pěstounům chceme dát příležitost rozvinout jejich kompetence a možnost specializovat se na výkon náhradního rodičovství pro děti, které jsou nějak znevýhodněny a v současné době není snadné pro ně najít pěstounskou rodinu.

Více informací zde.

Vzdělávání

Financování

Činnost SOS Přístav Brno je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Kontaktujte nás