Přístav Brno – doprovázení pěstounských rodin

Kde nás najdete

Zázemí pro doprovázení pěstounských rodin Přístavu Brno se nachází na adrese Borůvková 9, Brno – Medlánky (bílý dům se žlutými prvky). V této budově se nacházejí kanceláře sociálních pracovnic, terapeutická místnost psychologů a konzultační místnost, která je uzpůsobena nejen pro konzultace s pěstouny a dětmi, je zde možné realizovat také asistovaná setkávání dětí s jejich biologickými rodiči či jinými příbuznými.

Kapacita služby

SOS Přístav Brno má aktuálně volné kapacity pro uzavírání dohod s novými pěstounskými rodinami.

Nabídka SOS Přístav Brno

 • Doprovázení pěstounských rodin (dlouhodobých pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu, příbuzenských pěstounů) – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další).
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny– dle individuálních potřeb, prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání.
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme jak krátkodobé hlídání dětí, tak přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/rok).
 •  Psychologickou a další odbornou podporu – zprostředkováváme spolupráci s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče.
 • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka.
 • V případě volné kapacity v areálech původních SOS dětských vesniček (Karlovy Vary, Brno, Chvalčov) nabízíme pěstounským rodinám, které s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, pronájem rodinných domů.
 • Zajištění péče o dítě rodinnými asistentkami.
 • Činnost sociálního pedagoga (volnočasové aktivity pro děti v SOS dětské vesničce, víkendové pobyty, doučování, letní tábory).

Kontaktní adresa

SOS Přístav Brno
Borůvková 9
621 00 Brno – Medlánky

Provozní doba

 • Pondělí     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek      8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek         8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Setkání je vhodné vždy domluvit předem, ať již telefonicky, či mailem. Pracovnice vyjíždí přímo za rodinami, nemusí být tedy v kanceláři vždy přítomna.

Jak to u nás vypadá

SOS dětská vesnička v Brně Medlánkách  je nejmladší SOS dětskou vesničkou v rámci SOS dětských vesniček, z.s. v České republice. V roce 2023 oslavila 20 výročí svého vzniku. V srpnu roku 2003 se do ní nastěhovali první pěstounské rodiny. V areálu se nachází 10 rodinných domů, z nichž 9 je určeno k pronájmu pěstounským rodinám, s nimiž máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Desátý dům funguje jako školicí centrum, kde realizujeme vzdělávání pro pěstouny. Tento prostor ve volné časové kapacitě také pronajímáme jiným doprovázejícím organizacím či zájemcům z řad komerční sféry. V areálu jsou také další budovy, pro pracovníky, kteří zajišťují další aktivity a provoz v areálu SOS dětské vesničky.

V domě Borůvková 9 se žlutými prvky jsou kanceláře sociálních pracovnic a sociálních pracovníků doprovázejících pěstounské rodiny a dále je zde kontaktní místnost určená pro realizaci kontaktů s biologickými rodinami dětí.

Ve spodní části domu je umístěna dílna pro práci správce areálu a vedle dílny jsou vytvořena parkovací místa pro vozový park brněnského Přístavu.

V domě Borůvková 7 se zelenými prvky sídlí klubovna, pracovny pro doučování dětí a jsou zde také umístěny ubytovací kapacity. V klubovně probíhají skupinové a individuální aktivity pro děti, případně hlídání dětí například v době vzdělávání pěstounů. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU realizujeme doučování na základě poptávky a potřeb ze strany pěstounských rodin. Děti tak mohou využívat prostory, které jsou k tomuto účelu určeny a nabízejí potřebné zázemí.

V administrativní budově na adrese Borůvková 11 se nachází bezbariérová kontaktní místnost určená pro setkávání pěstounů a dětí s jejich biologickými rodiči, má zde pracovnu správce, asistentka a pracovnice FR.

Přízemí domu Borůvková 20 slouží pro realizaci vzdělávání pěstounů, kde je vzdělávací místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením vybavená dataprojektorem. V patře je jeden pokoj v rámci ubytovacích kapacit a pracovna logopedie, který je k tomuto účelu pronajatý.

Součástí areálu SOS dětské vesničky jsou 3 hřiště. Jedno hřiště s herními prvky pro nejmenší děti, druhé, rozsáhlejší s herními prvky a pískovištěm a třetí je sportovní hřiště určené zejména pro míčové hry.

V areálu máme k dispozici ubytovací kapacity sloužící zejména pro pracovníky SOS dětských vesniček, případně i k pronájmu.

Financování

Činnost SOS Přístav Brno je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Lenka Gláserová

Mgr. Lenka Gláserová

+420 775 720 286

Sociální pracovnice

Mgr. Kristina Čadeni, DiS.

+420 721 118 425

Sociální pracovnice

Marie Dobešová

Marie Dobešová

+420 602 311 105

Sociální pracovník

Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.

+420 778 726 775

Sociální pracovnice

Mgr. Eva Vaňková

+420 739 358 874

Sociální pracovnice

Marie Jelínková

Mgr. Marie Jelínková

+420 773 991 436

Sociální pracovnice

Mgr. Blanka Klimešová

Mgr. Blanka Klimešová

+420 774 044 908

Sociální pracovnice

Mgr. Petra Šrámková

+420 797 977 097

petra.sramkova@sos-vesnicky.cz

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete. Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do schránky příslušné služby.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat vedoucí služby, řediteli programů doprovázení pěstounských rodin, či výkonné ředitelce.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.