Přístav Brno – doprovázení pěstounských rodin

Kde nás najdete

Zázemí pro doprovázení pěstounských rodin Přístavu Brno se nachází na adrese Borůvková 9, Brno – Medlánky (bílý dům se žlutými prvky). V této budově se nacházejí kanceláře sociálních pracovnic, terapeutická místnost psychologů a konzultační místnost, která je uzpůsobena nejen pro konzultace s pěstouny a dětmi, je zde možné realizovat také asistovaná setkávání dětí s jejich biologickými rodiči či jinými příbuznými.

Provozní doba

 • Pondělí     9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Úterý         9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Středa       9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Čtvrtek      9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 po předchozí domluvě
 • Pátek         9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Schůzku je lépe si dopředu telefonicky domluvit. Součástí naší práce jsou návštěvy v místě bydliště pěstounů, nemusíte nás tedy vždy v kanceláři zastihnout. Raději nám dopředu zatelefonujte, abychom si na setkání s vámi udělali dostatek času.

Kdo u nás pracuje

vedoucí sociální pracovnice
sociální pracovnice, které jsou klíčovými pracovnicemi jednotlivých doprovázených rodin
sociální pedagožka

Jakým způsobem pracujeme

SOS dětská vesnička, z.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dlouhodobě poskytujeme podporu pěstounským rodinám a snažíme se o to, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Proto pěstounským rodinám poskytujeme intenzivní podporu. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, se kterým dlouhodobě spolupracuje a řeší situace, které pěstounství přináší. Doprovázíme rodiny, které žijí přímo v areálu dětské vesničky i rodiny v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v místě jejich bydliště.

Pomohli jsme 1272 dětem

Co nabízíme

 • Dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin (dlouhodobých pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu, příbuzenských pěstounů
 • Podporu a poradenství při zpracování identity dítěte v pěstounské péči
 • Odborné sociální poradenství
 • Psychologické poradenství a terapii
 • Zajištění péče o dítě rodinnými asistentkami
 • Činnost sociálního pedagoga (volnočasové aktivity pro děti v SOS dětské vesničce, víkendové pobyty, doučování, letní tábory)
 • Vzdělávací semináře pro pěstouny
 • Projekt

Jaké jsou naše cíle

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby poskytující pěstounskou péči tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí;
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou;
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěny v pěstounské péči;
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu;
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým nebo osamostatněním v dospělosti.

Jaké je naše poslání

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby poskytující pěstounskou péči v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
 • v naplňování konkrétních individuálních potřeb přijatého dítěte,
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

S kým pracujeme – cílová skupina

Klienty SOS Přístav jsou pěstounské rodiny. Uvědomujeme si, že osoby poskytující pěstounskou péči potřebují ve své práci velkou podporu a proto má každá rodina svoji klíčovou pracovnici, která pracuje s celou rodinou (pěstouny, přijatými i biologickými dětmi). Poskytuje jim odborné poradenství, sdílí s nimi radosti i strasti pěstounství, hledá s rodinou řešení v situacích, které pěstounství přináší. V případě potřeby doporučuje a pomáhá rodině vyhledat odbornou pomoc.

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči,
 • další děti v rodině,
 • další osoby blízké osobám poskytujícím pěstounskou péči,
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami,
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí,
 • osoby, které mají zájem poskytovat pěstounskou péči.

Projekt na podporu specializované pěstounské péče 2019/2020

V rámci nového projektu chceme vyvinout a vyzkoušet systém specializované pěstounské péče a nabídnout tak ohroženým dětem se specifickými potřebami kvalitní (profesionální) péči.

Rozvoj specializované pěstounské péče je logickým pokračováním dlouhodobých aktivit SOS dětských vesniček, které vždy pomáhaly zajistit rodinnou péči pro ty nejohroženější děti.

Pěstounům chceme dát příležitost rozvinout jejich kompetence a možnost specializovat se na výkon náhradního rodičovství pro děti, které jsou nějak znevýhodněny a v současné době není snadné pro ně najít pěstounskou rodinu.

Více informací zde.

Vzdělávání

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ A OSOBY V EVIDENCI
NA OBDOBÍ ÚNOR 2021 – ČERVEN 2021

SOS dětské vesničky, z. s.
Vás tímto zvou na vzdělávací semináře

20. 08. 2021 Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost
17. 09. 2021 Sebepoškozování u dětí a mladistvých, sebepřijetí
11. 10. 2021 Osamostatňování dětí s poruchou autistického spektra
05.-07. 11. 2021 Víkendové vzdělávání
18. 11. 2021 Workshop s paní Jiřinou Bednářovou

Financování

Činnost SOS Přístav Brno je hrazena částečně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, většina nákladů je však pokryta z vlastních zdrojů organizace.

Jak nás kontaktovat, pokud chcete, abychom vaši rodinu doprovázeli v pěstounství

Obraťte se telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na vedoucí sociální pracovnici SOS Přístav Brno. Ta vás nakontaktuje na sociální pracovnici, která si s vámi domluví osobní schůzku, na které budete mít možnost doptat se na vše, co vás zajímá.