Podpora pěstounských rodin

Myslíme, že vyrůstat v rodině, byť pěstounské, je pro děti nejlepší. Školíme nové pěstouny a pomáháme těm, kteří už děti mají. Rodinám, které pečují o hodně dětí, nabízíme bydlení v SOS vesničkách, díky tomu tak zůstávají pohromadě i početní sourozen...

Co služba obsahuje

Kdo jsme

SOS dětské vesničky jsou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s mnohaletou zkušeností v oblasti podpory pěstounské péče. V SOS Přístavech podporujeme pěstounskou péči o děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním pěstounské péče větším sourozeneckým skupinám, aby mohly zůstat pohromadě. SOS Přístav navazuje na činnost tradičních SOS dětských vesniček, ve kterých měly pěstounské rodiny odbornou pomoc a zázemí v dosahu a kde jim bylo poskytováno i bydlení.

V současné době podporujeme jak pěstounské rodiny ve vesničkách, tak rodiny žijící ve svých domácnostech v Karlovarském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Od léta 2018 podporujeme také pěstounské rodiny v Praze a ve Středočeském kraji, kde se chceme zaměřit především na rodiny, které přijímají děti se specifickými poruchami a chtějí rozvíjet své kompetence v pěstounství. Bydlení v SOS vesničkách je pěstounům nabízeno jako možnost v případě, že jejich stávající bydlení není přizpůsobeno potřebám přijatých dětí.

Péče o děti, které se narodily někomu jinému, je v mnohém odlišná a v něčem náročnější než péče o děti v běžné rodině.

Posláním služby SOS Přístav je podporovat pěstouny v péči o přijaté děti právě v těch oblastech, které jsou pro náhradní rodinnou péči specifické. Pomáháme pěstounům zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
 • v naplňování konkrétní individuální potřeby přijatého dítěte,
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

Cílem služby SOS Přístav je, aby děti v pěstounské péči:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí,
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou,
 • účastnily se rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči,
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby,
 • byly podporovány v budování své identity,
 • byly připravovány na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým nebo osamostatněním v dospělosti.

Komu pomáháme

Klientem SOS Přístav jsou:

 • pěstouni jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče a příjemci poskytovaných služeb.

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči,
 • další děti v rodině,
 • další osoby žijící ve společné domácnosti s pěstouny,
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami,
 • dítě, které se na SOS Přístav obrátí,
 • zájemci o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče.

Jak pomáháme

Pěstounské rodiny podporujeme jak v každodenních záležitostech souvisejících s péčí o přijaté dítě, tak ve zvládání situací specifických pro náhradní rodinnou péči, zejména při zpracování minulosti dítěte a při rozvíjení a udržování vztahů dítěte s původní rodinou, včetně zajištění podpory osobního kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou.

S pěstounskými rodinami uzavíráme dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohoda je základem toho, abychom společně nastavili pro každé dítě a jeho rodinu nejvhodnější způsob zajištění podpory a služeb, který zohledňuje individuální potřeby celé rodiny.

 • Odborné vzdělávání pěstounů – organizujeme vzdělávací semináře v areálu SOS dětské vesničky s možností hlídání dětí. Zprostředkováváme a hradíme pěstounům vzdělávací semináře i v jiných organizacích.
 • Odlehčovací služby – nabízíme krátkodobé zajištění péče o děti, zajišťujeme hlídání dítěte rodinnou asistentkou nebo proplácíme hlídání dítěte jinou osobu i nad rámec zákona. Dále také poskytujeme dlouhodobé zajištění péče o dítě.
 • Psychologická a další odborná podpora – spolupracujeme se zkušenými psychology v SOS dětských vesničkách i s dalšími odborníky na náhradní rodinnou péči v regionu a podílíme se na úhradě služeb.
 • Asistovaný kontakt s původní rodinou dítěte – zajišťujeme asistenci doprovázejícího pracovníka nebo psychologa. Připravujeme děti, pěstouny i původní rodiny na setkání. Disponujeme prostory pro setkávání v SOS dětské vesničce.
 • Služby sociálního pedagoga – zprostředkováváme doučování, organizujeme zájmové a volnočasové aktivity přímo v areálu SOS dětské vesničky a organizujeme akce pro rodiny a děti.
 • Poradenství a doprovázení v oblasti náhradní rodinné péče.

Přímo v SOS dětských vesničkách pěstounským rodinám nabízíme bydlení v prostorných rodinných domech s dotovaným nájemným. Domy jsou vhodné zejména pro pěstounské rodiny s většími sourozeneckými skupinami.

Podrobnější informace o našich službách pro rodiny přijímající děti do pěstounské péče naleznete v tomto dokumentu.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.