Podpora pěstounských rodin

Myslíme, že vyrůstat v rodině, byť pěstounské, je pro děti nejlepší. Školíme nové pěstouny a pomáháme těm, kteří už děti mají. Rodinám, které pečují o hodně dětí, nabízíme bydlení v SOS vesničkách, díky tomu tak zůstávají pohromadě i početní sourozen...

Co služba obsahuje

Kdo jsme

SOS dětské vesničky jsou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s mnohaletou zkušeností v oblasti podpory pěstounské péče. V SOS Přístavech podporujeme pěstounskou péči o děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním pěstounské péče větším sourozeneckým skupinám, aby mohly zůstat pohromadě. SOS Přístav navazuje na činnost tradičních SOS dětských vesniček, ve kterých měly pěstounské rodiny odbornou pomoc a zázemí v dosahu a kde jim bylo poskytováno i bydlení.

V současné době podporujeme pěstounské rodiny v těchto krajích: Karlovarský, Středočeský, Praha, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. V areálu původních SOS dětských vesniček (KV, Brno, Chvalčov) nabízíme pěstounům i možnost pronájmu domu.

Posláním služby SOS Přístav je podporovat pěstouny v péči o přijaté děti právě v těch oblastech, které jsou pro náhradní rodinnou péči specifické.

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci, v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
 • v naplňování konkrétní individuální potřeby přijatého dítěte,
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělost

Komu pomáháme-klienti a cílové skupiny podle standardů

Klientem SOS Přístav jsou:

 • osoby pečující a osoby v evidenci, poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám pečujícím a osobám v evidenci
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči

Jak pomáháme

Pěstounské rodiny podporujeme jak v každodenních záležitostech souvisejících s péčí o přijaté dítě, tak ve zvládání situací specifických pro náhradní rodinnou péči, zejména při zpracování životního příběhu dítěte a při rozvíjení a udržování vztahů dítěte s původní rodinou, včetně zajištění podpory osobního kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou.

S pěstounskými rodinami uzavíráme dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohoda je základem toho, abychom společně nastavili pro každé dítě a jeho rodinu nejvhodnější způsob zajištění podpory a služeb, který zohledňuje individuální potřeby celé rodiny.

 • Doprovázení pěstounských rodin – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další)
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny – prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání, dle individuálních potřeb
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/rok).
 • Psychologickou a další odbornou podporu – spolupracujeme s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče
 • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka

V případě volné kapacity v areálech původních SOS dětských vesniček (Karlovy Vary, Brno, Chvalčov) nabízíme pěstounským rodinám, které s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, pronájem rodinných domů.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.