Kdy, kde a jak pomáháme?

Provozní doba

Krizové zařízení je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Adresa

Svatošská 274, Karlovy vary

Kapacita a volná místa

SOS Sluníčko Karlova Vary I má kapacitu 8 dětí.

Aktuální počet volných míst je 2.

Číslo volné kapacity je pouze orientační, prosím telefonicky ověřte volné místo či možný příjem dětí, děkujeme.

Jak to u nás vypadá

V SOS Sluníčku pomáháme rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. Pobyt dítěte v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Zajištění odborné pomoci dítěti

Poskytujeme ochranu a pomoc dítěti, které:

  • se ocitlo bez jakékoliv péče,
  • je ohroženo na zdraví či životě,
  • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
  • je tělesně či duševně týrané nebo zneužívané,
  • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. z důvodu nepřiměřené péče rodičů, z důvodu nalezení bezprizorního dítěte na ulici, z důvodu náhlé hospitalizace či úmrtí rodičů dítěte, za předpokladu, že momentálně není znám nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o dítě postaral; případně může být dítě přijato na základě vlastní žádosti).

V SOS Sluníčku se snažíme vytvořit dětem podmínky blížící se prostředí rodiny. Je umístěno v rodinném domě, který svou vnitřní dispozicí vyhovuje potřebám větší rodiny.

Dětem v SOS Sluníčku poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči vychovatelek (tet), zajišťujeme ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují školská i předškolní zařízení a volnočasové aktivity.

Související dokumenty:

Financování

Na činnost zařízení je určen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen ve výši 22 800 Kč za každé umístěné dítě za měsíc.

Příspěvek je krácen v případě, že dítě v zařízení nepobývá celý měsíc.

Dalším finančním zdrojem jsou finanční příspěvky, které na provoz krizového centra SOS Sluníčko Karlovy Vary, poskytují města Cheb, Chodov a Aš.

Zbylou část nákladů hradí SOS dětské vesničky z dalších zdrojů – z prostředků získaných od dárců a sponzorů.

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

JUDr. Romana Filková

+420 604 698 624