Dům na půl cesty

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

V domě na půl cesty SOS Kotva naleznou mladí lidé všestrannou podporu při přebírání plné zodpovědnosti za svůj vlastní život. Dům na půl cesty usnadňuje vykročení do samostatného života. V SOS Kotva usilujeme, aby byli mladí lidé schopni vést samostatný a odpovědný život. Naším mottem je: „Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”

Dům na půl cesty SOS Kotva se nachází v klidné čtvrti Brna s dobrou dostupností do centra, mladí lidé jsou ubytováni v dvoulůžkových pokojích a žije v něm maximálně 8 klientů. Druhým stupněm domu na půl cesty je dvoupokojový byt v centru Brna, ve kterém mohou bydlet  maximálně 2 klienti.

Komu pomáháme

Dům na půl cesty SOS Kotva je sociální služba, která je určena mladým lidem, kteří opouštějí pěstounské rodiny či dětské domovy. Žadatel o zařazení do této sociální služby musí kromě této hlavní podmínky studovat nebo pracovat a být ve věku od 18 do 26 let. V SOS Kotva se snažíme zvýšit samostatnost těchto mladých lidí a maximalizovat jejich šanci na integraci do běžného života.

V SOS Kotva mladé lidi podporujeme například v:

  • získání a udržení si práce nebo dosažení vyššího stupně vzdělání,
  • získání vlastního bydlení,
  • komunikaci s úřady a prosazování svých práv,
  • hospodaření s penězi vydělanými na brigádě či v zaměstnání,
  • při řešení komplikací v mezilidských vztazích.

Podpora a práce s jednotlivými klienty je vždy rozdílná. Každý klient si společně s pracovníkem SOS Kotvy stanoví své cíle, kterých potřebuje dosáhnout, a individuální plán, jak bude postupovat, aby svých cílů dosáhl, a jakou podporu k tomu potřebuje. Sociální pracovník se s klientem během jeho pobytu v SOS Kotvě pravidelně setkává a podporuje ho v překonávání překážek a každodenních problémů, které stojí na cestě k dosažení cíle.

Chcete požádat o poskytování služby? Potřebný dokument najdete zde: Žádost o poskytování sociální služby

Financování

Klienti hradí náklady služby dle stanovených cen, dále na chod zařízení přispívá MPSV v rámci dotací pro poskytovatele sociálních služeb s celostátní působností.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.