Dům na půl cesty

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

V domě na půl cesty SOS Kotva naleznou mladí lidé všestrannou podporu při přebírání plné zodpovědnosti za svůj vlastní život. Dům na půl cesty usnadňuje vykročení do samostatného života. V SOS Kotva usilujeme, aby byli mladí lidé schopni vést samostatný a odpovědný život. Naším mottem je: „Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”

Dům na půl cesty SOS Kotva se nachází v klidné čtvrti Brna s dobrou dostupností do centra, mladí lidé jsou ubytováni v dvoulůžkových pokojích a žije v něm maximálně 8 klientů. Druhým stupněm domu na půl cesty je dvoupokojový byt v centru Brna, ve kterém mohou bydlet  maximálně 2 klienti.

Komu pomáháme

Dům na půl cesty SOS Kotva je sociální služba, která je určena mladým lidem, kteří opouštějí pěstounské rodiny či dětské domovy. Žadatel o zařazení do této sociální služby musí kromě této hlavní podmínky studovat nebo pracovat a být ve věku od 18 do 26 let. V SOS Kotva se snažíme zvýšit samostatnost těchto mladých lidí a maximalizovat jejich šanci na integraci do běžného života.

V SOS Kotva mladé lidi podporujeme například v:

  • získání a udržení si práce nebo dosažení vyššího stupně vzdělání,
  • získání vlastního bydlení,
  • komunikaci s úřady a prosazování svých práv,
  • hospodaření s penězi vydělanými na brigádě či v zaměstnání,
  • při řešení komplikací v mezilidských vztazích.

Podpora a práce s jednotlivými klienty je vždy rozdílná. Každý klient si společně s pracovníkem SOS Kotvy stanoví své cíle, kterých potřebuje dosáhnout, a individuální plán, jak bude postupovat, aby svých cílů dosáhl, a jakou podporu k tomu potřebuje. Sociální pracovník se s klientem během jeho pobytu v SOS Kotvě pravidelně setkává a podporuje ho v překonávání překážek a každodenních problémů, které stojí na cestě k dosažení cíle.

Potřebné standardy a vybrané dokumenty najde zde: Žádost o poskytování sociální službyVnitřní řád programu SOS Kotva, Standard č. 1, Standard č. 3, Standard č. 4, Standard č. 5Standard č. 6Standard č. 7Standard č. 8Standard č. 11Standard č. 13.

Financování

Klienti hradí náklady služby dle stanovených cen, dále na chod zařízení přispívá MPSV v rámci dotací pro poskytovatele sociálních služeb s celostátní působností.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.