Dům na půl cesty

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

V SOS Kotvě usnadňujeme mladým lidem z pěstounských rodin či dětských domovů vykročení do samostatného života. Kromě ubytování zde mladí lidé naleznou také aktivní a všestrannou podporu při přebírání plné zodpovědnosti za svůj život. V SOS Kotva usilujeme, aby byli mladí lidé schopni vést samostatný a odpovědný život. Naším mottem je: „Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”

Dům na půl cesty SOS Kotva se nachází v klidné čtvrti Brna s dobrou dostupností do centra, mladí lidé jsou ubytováni v dvoulůžkových pokojích a žije v něm maximálně 8 klientů.

Komu pomáháme

Dům na půl cesty SOS Kotva poskytuje zázemí a podporu mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří nemohou vyrůstat ve své biologické rodině a odešli z pěstounské rodiny či z dětského domova. V SOS Kotva se snažíme zvýšit samostatnost těchto mladých lidí a maximalizovat jejich šanci na integraci do běžného života.

V SOS Kotva mladým lidem poskytujeme ubytování a pomáháme:

  • získat a udržet si práci nebo dosáhnout vyššího stupně vzdělání
  • získat vlastní bydlení
  • komunikovat s úřady a prosazovat svá práva
  • naučit se správně hospodařit s penězi vydělanými na brigádě či v zaměstnání
  • při řešení komplikace v mezilidských vztazích

Potřebné standardy a vybrané dokumenty najde zde: Žádost o poskytování sociální službyVnitřní řád programu SOS Kotva, Standard č. 1, Standard č. 3, Standard č. 4, Standard č. 5Standard č. 6Standard č. 7Standard č. 8Standard č. 11Standard č. 13.

Financování

Náklady jsou kryty z vlastních zdrojů organizace, především z příspěvků našich dárců.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.