Dům na půl cesty

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

Jsme pobytová sociální služba, která umožňuje plynulý vstup mladého plnoletého člověka do samostatného a odpovědného života.

Dům na půl cesty SOS Kotva se nachází v klidné čtvrti Brno – Žabovřesky s dobrou dostupností do centra.  Nabízí ubytování v dvoulůžkových pokojích a žije v něm maximálně 8 klientů. Měsíční úhrada za službu je 2 200-3 000 Kč. Druhým stupněm služby je dvoupokojový byt v městské části Brno – Žabovřesky, ve kterém mohou bydlet  maximálně 2 klienti. Měsíční úhrada za službu je 3 600  Kč.

Jsme zapojeni do Pilotáže kritérií férové a inkluzivní služby pro LGBT+ klientelu.

Komu pomáháme

Osobám ve věku 18-26 let z celé České republiky, kteří opouštějí:

 • náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, poručenství)
 • ústavní výchovu (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy)
 • pobyt v jiných institucích (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 • nacházejí se v tíživé životní situaci a potřebnou podporu jim není schopna poskytnout rodina.

Zájemce o službu by měl studovat či pracovat, případně být ochoten o práci/studium usilovat po přijetí do služby.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na genderovou identitu, vztahovou orientaci, etnickou příslušnost, náboženské či politické přesvědčení.

Komu službu neposkytujeme:

 • vážně nemocným či hendikepovaným osobám, které potřebují dopomoc druhých nebo bezbariérový přístup
 • osobám s nezaléčeným duševním onemocněním nebo se závislostí na návykových látkách, které by narušovaly chod služby nebo ohrožovali sebe nebo ostatní klienty či pracovníky
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s omezenou svéprávností
 • osobám, které mají akutní infekční nebo parazitární onemocnění
 • osobám s dětmi
 • osobám, kterým v posledním půlroce byla udělena výpověď ze služby DPC SOS Kotva.

Nabídka DPC SOS Kotva, Vnitřní řád DPC SOS Kotva.

Chcete požádat o poskytování služby? Potřebný dokument najdete zde: Žádost o poskytování sociální služby

Cíle služby

Hlavním cílem služby je začlenění mladých dospělých, kteří se nacházejí v obtížné situaci, do společnosti.

Konkrétní cíle služby a zároveň oblasti, ve kterých sociální pracovníci klienty podporují, jsou zejména:

 • převzetí odpovědnost za svůj život, být samostatný/á
 • mít práci a vzdělání
 • mít zajištěný finanční příjem a umět s ním hospodařit
 • umět komunikovat s úřady a institucemi
 • samostatně vést domácnost
 • smysluplně trávit volný čas
 • pěstovat vztahy s lidmi (přátelské, partnerské, příbuzenské…)
 • před odchodem ze služby si najít kvalitní bydlení.

Snažíme se pomoci klientům zkvalitnit život tak, aby se neuchylovali k nevhodným řešením problémů, jako je např. páchání trestné činnosti nebo užívání návykových látek.

Každý klient má hlavní slovo v tom, čeho chce kdy ve svém životě dosáhnout, na čem bude se svým klíčovým pracovníkem pracovat. Pravidelně se spolu scházejí a mluví o klientových přáních, potřebách, obtížích i o tom, co se mu daří. To, co společně naplánují, se zapíše do Individuálního plánu a klient potom usiluje o to, aby domluvené kroky plnil. Pracovník mu při tom poskytuje potřebnou podporu.

Zásady poskytování služby

 • vzájemný respekt mezi klientem a sociálním pracovníkem
 • respektování rozhodnutí klienta – on je tím, kdo určuje, na čem bude ve svém životě pracovat
 • individuální přístup ke klientům a jejich potřebám
 • rovnost přístupu sociálních pracovníků ke klientům
 • profesionalita
 • mlčenlivost
 • navození vztahu důvěry mezi klientem a sociálním pracovníkem
 • informovanost klienta (o službě, dostupných zdrojích, možnostech klienta)

Pracovní postupy služby jsou zpracovány v jednotlivých Standardech kvality sociální služby DPC SOS Kotva. Ty jsou zájemcům k nahlédnutí v kanceláři vedoucí/ho Domu na půl cesty SOS Kotva.

Financování

Klienti hradí náklady služby dle stanovených cen, dále na chod zařízení přispívá MPSV v rámci dotací pro poskytovatele sociálních služeb s celostátní působností a dlouhodobým přispěvatelem je i společnost Kooperativa. Další finanční zdroje získáváme v rámci fundraisingové činnosti.

Kontaktujte nás

Vedoucí sociální pracovnice

Bc. Karolína Jelínková

Bc. Karolína Jelínková

+420 724 316 605

Sociální pracovnice

Mgr. Dominika Duspivová, DiS.

+420 797 972 270

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty, návrhy nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Provozní doba

Službu provozujeme nepřetržitě (i o víkendech a svátcích). Personál je přítomen každý pracovní den, zpravidla v čase 8:00 – 16:30.

V případě potřeby prosím kontaktujte vedoucí sociální pracovnici Bc. Karolínu Jelínkovou na tel. č.: +420 724 316 605, a nebo prostřednictvím e-mailu karolina.jelinkova@sos-vesnicky.cz.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.