Terapeutické rodičovství

V sérii školení učíme pěstounské rodiče i jejich doprovázející sociální pracovníky metody a postupy tzv. terapeutického rodičovství, které pomáhají zhojit přijatým dětem jejich traumata z raného dětství.

Dotyková terapie

Ústředním tématem školicího víkendu bude dotyková terapie a dětská masáž jako jeden z důležitých prostředků budování citového pouta mezi náhradním rodičem a détětem.

Workshop Cesta do dospělosti

Oslava osmnáctin znamená pro mladé lidi v pěstounské péči řadu změn. Na co se připravit, na co se těšit a před čím se mít na pozoru? To je téma workshopu s Petrou Priknerovou.

Kontakt dítěte v PP s rodiči

Kurz připraví účastníky na setkání dítěte v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči a dalšími příbuznými a ukáže, s jakými očekávání jednotliví aktéři k setkání přistupují.

Sebepoškozování u dětí a mladistvých, sebepřijetí

Seminář naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, jak na něj správně reagovat, jak komunikovat, jak nabídnout pomoc nejen dítěti, ale i rodině.

Osamostatňování dětí s poruchou autistického spektra

Seminář se zaměřením na osamostatňování dětí s PAS. Účastníci získají typy na co se zaměřit a na co si dávat pozor do doby dosažení zletilosti dětí s PAS.

Víkendové vzdělávání

Obsahem kurzu budou komunikace o biologické rodině, proč se děti, pěstouni i sociální pracovníci bojí mluvit o biologické rodině, kontakt s biologickou rodinou, emoce v životě dítěte, výhody a nevýhody příbuzenské a nepříbuzenské PP.

Workshop s Jiřinou Bednářovou

Vzdělávací workshop bude orientovaný na podporu školních dovedností zejména pak v češtině a v matematice u starších dětí. Lektorka bude odpovídat na zaslané dotazy účastníků a reagovat na konkrétní situace vztahující se k problematice školní přípravy starších dětí.