Terapeutické rodičovství

V sérii školení učíme pěstounské rodiče i jejich doprovázející sociální pracovníky metody a postupy tzv. terapeutického rodičovství, které pomáhají zhojit přijatým dětem jejich traumata z raného dětství.

28. 1. 2023 Následky nevhodného životního stylu matek v těhotenství na děti

V průběhu vzdělávání se dotkneme tohoto, jaké jsou negativní vlivy životního stylu matek na vyvíjející se plod. Jaké jsou vlivy na straně matek na vývoj novorozence perinatálně a bezprostředně postnatálně.

31. 1. 2023 Děti jiného etnika – online

Cieľom práce s účastníkmi je poukázať na možné tenzie zapríčinené nedostatkom informácii o sebe samom o prehliadania potrieb, poznať svoje korene, spoznať kto som.

9. 2. 2023 Jak se starat o sebe jako náhradní rodič

Jak snížit stres a lépe zvládat problémové situace? Prožívání radosti ze vzájemného „spolubytí“.

13. 2. 2023 Děti v síti (děti a internet, sociální sítě) – online

Seminář se zaměřuje na možné přínosy i rizika pohybu dětí v online světě a možnostech, jak je my dospělí můžeme podpořit, aby se děti v daném světě dobře orientovaly, pohybovaly bezpečně a byl jim k užitku.

21. 2. 2023 Jak citová vazba ovlivňuje chování dítěte – online

Cílem vzdělávání bude informovat účastníky o tom, jaké mohou být typy attachmentu/citové vazby a jak se pak dítě, případně dospělý projevuje a co potřebuje.

4. 3. 2023 Terapeutické rodičovství – online

Díky seznámení se se základními principy terapeutického rodičovství budou účastníci po absolvování semináře schopni účinněji pracovat s rodinným systémem okolo dítěte i samotným dítětem, které prošlo v raném dětství náročnými traumatizujícími situacemi.

25. – 26. 3. 2023 Příměstská víkendovka Trauma a jeho vliv na chování dítěte v běžném školním prostředí

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí.

30. 3. 2023 Skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Jedná se o metodickou a supervizní skupinu pěstounů na přechodnou dobu, v rámci které bude vytvořen prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

18. 4. 2023 Puberta a finanční gramotnost – online

V semináři se budeme orientovat na změny, kterými děti v tomto období procházejí a dále na přístupy ve výchově, které v obtížných situacích mohou pomoci. Hlavními tématy budou problémy s přijímáním autority, dodržováním pravidel a finanční gramotností.

12. – 14. 5. 2023 Pobytová víkendovka

Jedná se o kurz pro osoby pečující, osoby v evidenci, které mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s SOS DV Brno.

25. 5. 2023 Ve víru emocí – online

Absolvováním kurzu pěstouni mj. získají základní povědomí o tom, jak emoce fungují, k čemu jsou dobré, proč je někdy náročné se v nich vyznat.

3. 6. 2023 Pozitivní a limitující faktory příbuzenské pěstounské péče – online

Cílem semináře bude identifikovat podporující a limitující faktory v příbuzenské pěstounské péči.

17. 6. 2023 První pomoc u dětí

Přednáška je zaměřená na nejčastější úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy se kterými si můžou rodiče/pěstouni běžně setkat. Na teoretických příkladech probereme základy první pomoci, kterou by měl umět poskytnout i laik.