Terapeutické rodičovství pro pěstouny

Mimořádná nabídka on-line školení pro pěstouny, kteří jsou doprovázeni jinou organizací.

Terapeutické rodičovství pro sociální pracovníky

V on-line semináři se s Vámi podělíme o naše zkušenosti se zaváděním principů TR do naší každodenní práce s pěstounskými rodinami.

Terapeutické rodičovství

V sérii školení učíme pěstounské rodiče i jejich doprovázející sociální pracovníky metody a postupy tzv. terapeutického rodičovství, které pomáhají zhojit přijatým dětem jejich traumata z raného dětství.

Pěstoun a daně

Účastníci setkání se dozvědí řadu informací týkajících se finanční stránky pěstounské péče, a to především s ohledem na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Identita dítěte – Jak se tvoří já?

Cílem školení pro pěstouny je ujasnit si možnosti výchovy dítěte v souladu s jeho identitou z biologické rodiny. Ukážeme si, jak s intimitou dětí pracovat a rozvíjet ji.

Právo a pěstounská péče

Účastníci školení se dozvědí řadu informací týkajících se právní roviny vztahu biologický rodič a rodič náhradní nebo roviny soudních řízení.

Spolupráce rodiny se školou

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí.

Harmonické pěstounství I. – Péče o sebe

V rámci čtyřdílného kurzu dostanou jeho účastníci příležitost prohloubit a sdílet znalosti týkající se zdrojů, které jim napomáhají kvalitně pečovat o svěřené děti.

Sexualita a intimita ve výchově

Účastníci kurzu se dozvědí, jak komunikovat s dětmi o intimních oblastech jejich života, jako je lidské tělo, intimní hygiena, sexuální styk, antikoncepce nebo sexuální identita.

Romské dítě v rodině

Cílem vzdělávání je poukázat a otevřít účastníkům pohled na to, jak romské dítě vidí situaci soužití ze svého pohledu. Jak prožívá a zvládá vlastní identitu a co je při výchově důležité.

Rodič ve výkonu trestu odnětí svobody

Účastníci školení se dozvědí, jak fungují kontakty v VTOS, jaké mají možnosti rodiny, jaké odsouzení, kde a za jakých podmínek kontakty probíhají.

Harmonické pěstounství II. – Mé zdroje

V rámci čtyřdílného kurzu dostanou jeho účastníci příležitost prohloubit a sdílet znalosti týkající se zdrojů, které jim napomáhají kvalitně pečovat o svěřené děti.

Sourozenci bez rivality

Přednáška účastníkům pomůže spravedlivěji zvládat výchovu sourozenců s důrazem na předcházení sporů a posilování samostatnosti a sebevědomí dětí.

Harmonické pěstounství III. – Moje vztahy

V rámci čtyřdílného kurzu dostanou jeho účastníci příležitost prohloubit a sdílet znalosti týkající se zdrojů, které jim napomáhají kvalitně pečovat o svěřené děti.

Víkendové školení

O školícím víkendu si projdeme interaktivní a záživnou formou nácvik komunikace s dětmi i techniky terapeutické práce s dětmi.

Harmonické pěstounství IV. – Harmonické pěstounství

V rámci čtyřdílného kurzu dostanou jeho účastníci příležitost prohloubit a sdílet znalosti týkající se zdrojů, které jim napomáhají kvalitně pečovat o svěřené děti.

Jak vzniká trauma?

Účastníci kurzu se dozvědí, jak vzniká trauma u dítěte, a to od prenatálního období dále a jak se s tím dá pracovat. Interaktivní přednáška zahrnuje i prostor pro sdílení zkušeností.

Hranice jsou nutné

Během setkání se účastníci seznámí s principem tvoření a přirozeného nastavování hranic pro děti (ve skupině i rodině).