Terapeutické rodičovství

V sérii školení učíme pěstounské rodiče i jejich doprovázející sociální pracovníky metody a postupy tzv. terapeutického rodičovství, které pomáhají zhojit přijatým dětem jejich traumata z raného dětství.

03. 09. 2022 Duševní hygiena

Cílem kurzu je umožnit pěstounům věnovat se sami sobě: zastavit se, vydechnout, odpočinout si a nově se nadechnout.

17. 9. 2022 OSPOD & PRÁVO

Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou související s praktickými problémy pěstounské péče, SPOD a práva.

26. 09. 2022 Sourozenci bez rivality

Přednáška účastníkům pomůže spravedlivěji zvládat výchovu sourozenců s důrazem na předcházení sporů a posilování samostatnosti a sebevědomí dětí.

04. 10. 2022 Trauma v dětství

Budeme hovořit o tom, jak nezpracované události v raném dětství ovlivňují život dětí v náhradní rodinné péči.

15. – 16. 10. 2022 Víkendové školení

O školícím víkendu si projdeme interaktivní a záživnou formou nácvik komunikace s dětmi i techniky terapeutické práce s dětmi.

22.10. – 23.10. 2022 Příměstská víkendovka Hranice a úskalí při spolupráci s biologickým rodičem

Připravili jsme pro vás novou formu vzdělávání, kterou jsme nazvali jako příměstskou víkendovku. Jedná se o víkendové vzdělávání, při kterém na sebe sobota a neděle tematicky navazují a je tedy nutné se účastnit se obou dnů.

27. 10. 2022 Skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Jedná se o metodickou a supervizní skupinu pěstounů na přechodnou dobu, v rámci kterého bude vytvořen prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

02. 11. 2022 Hry našeho dětství a jejich vliv na naše očekávání ve výchovném procesu

Během setkání si zmapujeme základní informace o tom, co je to hra a že je pro dítě tou nejpřirozenější podobou nácviku sociálních a komunikačních dovedností.

12. 11. 2022 Následky nevhodného životního stylu matek v těhotenství na děti

V průběhu vzdělávání se dotkneme tohoto, jaké jsou negativní vlivy životního stylu matek na vyvíjející se plod. Jaké jsou vlivy na straně matek na vývoj novorozence perinatálně a bezprostředně postnatálně.

7.12. 2022 Jak vzniká trauma?

Účastníci kurzu se dozvědí, jak vzniká trauma u dítěte, a to od prenatálního období dále a jak se s tím dá pracovat. Interaktivní přednáška zahrnuje i prostor pro sdílení zkušeností.

10. 12. 2022 Hranice ve výchově dětí jsou důležité

Během setkání se účastníci seznámí s principem tvoření a přirozeného nastavování hranic pro děti (ve skupině i rodině).