V úterý 13. 7. jsme se zúčastnili happeningu organizovaného iniciativou Vyrůstat doma na Malostranském náměstí. Vedoucí našeho krizového centra SOS Sluníčko Kateřina Pařezová podpořila ve svém projevu zákaz umísťování nejmenších dětí do ústavní péče.
Na příkladu našeho krizového zařízení ukázala, že pokud se spojí úsilí všech zainteresovaných stran, je ve většině případů možné se umístění nejmenších dětí do institucionální péče vyhnout: „Pokud k nám do Sluníčka chtějí z OSPODu umístit roční dítě, vždy je přesvědčujeme, ať pro něj ještě jednou a intenzivněji zkoušejí najít přechodné pěstouny, byť třeba ve vedlejším kraji. Ačkoliv ve Sluníčku žijí maximálně čtyři děti v jednom bytě a střídá se u nich jedna denní a jedna noční teta, stále je tam ten aspekt střídání, který k domovu prostě nepatří. Nejmenší děti potřebují stálou náruč,“ vysvětlila Kateřina Pařezová.