Myslíte, že pěstounství není nic pro chlapy? Účastníci vzdělávacího modulu, který proběhl v našem pražském školicím centru v Lahovicích, by vás vyvedli z omylu. Jistě, že jejich role, myšlení a i potřeby se od pěstounek liší, ale v motivaci a odhodlání zajistit dětem láskyplný domov navzdory těžkým okolnostem si s ženami rozhodně v ničem nezadají.
Ale aby nedošlo k mýlce, vzdělávací programy poskytované SOS dětskými vesničkami jsou pro každého a nabídka v druhé polovině roku je opravdu pestrá jak v Praze, tak v Brně.