Ohlédněte se s námi za nejdůležitějšími událostmi minulého roku. Přečtěte si Výroční zprávu SOS dětských vesniček za rok 2012! Děkujeme všem, kteří v minulém roce pomáhali vytvářet láskyplný domov pro opuštěné děti. I letos je toho hodně před námi, proto doufáme, že nám zachováte přízeň!

Výroční zpráva 2012