Výroční zpráva 2014

SOS dětské vesničky zveřejnily Výroční zprávu o své činnosti v roce 2014. Zpráva je ke stažení zde.

Celý rok byl pro organizaci velmi dynamický a také velmi úspěšný. SOS dětské vesničky pokračovaly v implementaci nové programové politiky rozšiřující portfolio programů zaměřených na různé typy pomoci ohroženým dětem a otevřely nová zařízení a programy v Karlových Varech, Praze, Brně, Lipníku nad Bečvou a Bystřici pod Hostýnem.

V současnosti tak SOS dětské vesničky mají jeden z nejkomplexnějších přístupů k pomoci ohroženým dětem zahrnující preventivní pomoc v rodinách ohrožených odebráním dítěte, krizovou pomoc dětem v nouzi, podporu pěstounské péče v SOS dětských vesničkách i mimo ně a následnou péči pro dospívající děti z pěstounských rodin či dětských domovů při přechodu do samostatného života.

Počet dětí, jimž byly SOS dětské vesničky schopny během roku pomoci, narostl meziročně ze 186 na 491.

„Rok 2014 byl z pohledu rozvoje SOS dětských vesniček úspěšný. Dosáhli jsme či překonali stanovené cíle a vytvořili jsme dobrý základ budoucího rozvoje našich programů a dalšího růstu počtu dětí, jimž pomáháme. I díky těmto dobrým výsledkům a rozvoji doufáme, že v roce 2015 budeme schopni s podporou našich dárců pomoci 700 až 1.000 ohrožených dětí,“ uvedl Petr Lužný, národní ředitel SOS dětských vesniček.

Organizaci se rovněž podařilo navýšit celkové příjmy ze soukromých zdrojů o více než 20 %, na 33,3 mil. Kč, a financování z veřejných zdrojů na více než 10 mil. Kč.

V roce 2014 obdržely SOS dětské vesničky 39.857 finančních darů od 14.076 občasných i pravidelných individuálních dárců v celkové výši přes 17,6 mil. Kč a přes 780.000 Kč ze závětí. 579 firemních dárců a nadací pak poskytlo finanční prostředky ve výši 10,7 mil. Kč. Kromě toho SOS dětské vesničky obdržely věcné dary a odbornou pomoc v hodnotě přes 4 mil. Kč.

Přímé finanční výdaje v roce 2014 činily 48,6 mil. Kč, z toho 39,9 mil. Kč (82 %) činily přímé a nepřímé programové výdaje, 8,6 mil. Kč (18 %) pak výdaje na fundraising, tj. získávání nových darů.

„Věříme, že náš přístup a rozvoj naši současní dárci oceňují, a doufáme, že si získáme pozornost a podporu nových dárců a partnerů. Jménem dětí, kterým pomáháme, děkujeme všem našim dárcům a příznivcům. Bez nich bychom to nedokázali,“ uvedl dále Petr Lužný.