SOS dětské vesničky jsou znepokojeny záměrem nové ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové nerušit kojenecké ústavy, ale transformovat je na menší zařízení rodinného typu. Toto řešení nepovažujeme za šťastné, protože sebelepší ústav nemůže nikdy plně naplnit potřeby dítěte.

„Ústav rodinného typu je protimluv, podstatou zařízení je, že se o několik dětí stará zaměstnanec ve své pracovní době,“ vysvětluje Kateřina Schlesingerová, regionální ředitelka SOS dětských vesniček pro Prahu. „Péče nikdy nebude individualizovaná, protože pečující se vždy stará o více dětí, ani konstantní – dítě usíná s někým jiným, než kdo ho ráno probouzí. Naopak podstata rodinné péče je v tom, že se o dítě stará osoba, která s ním sdílí svoji domácnost a svůj skutečný život, je s dítětem stále a může tak reagovat bezprostředně na jeho potřeby,“ dodává.

Dítě

Hnutí ANO, za něž je ministryně Němcová ve vládě, mělo zrušení kojeneckých ústavů ve svém volebním programu. Bohužel, do programového prohlášení vlády se tento bod nedostal. Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, která nezakázala umísťování nejmenších dětí do ústavů. Legislativní ukotvení věkové hranice pro ústavní péči je přitom zahrnuto ve stále platné Národní strategii ochrany práv dětí.

Jaroslava Němcová podpořila před několika dny v Právu myšlenku „transformovat postupně kojenecké ústavy například v zařízení typu Klokánků“. Je třeba si uvědomit, že Klokánky, zřizované Fondem ohrožených dětí (FOD), jsou jen jedním z mnoha zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Podobná zařízení po celé republice provozuje i řada dalších organizací včetně SOS dětských vesniček.

Všechny ZDVOP mají nárok na státní příspěvek, který však ze své podstaty nemůže pokrývat veškeré reálné náklady. Zbytek musí většina organizací dofinancovávat z vlastních zdrojů a lokálních grantů. Fond ohrožených dětí však opakovaně získal od vlády několikamilionovou mimořádnou dotaci, naposledy v prosinci 2017.

„Nepovažujeme za systémové zvýhodňovat jednoho provozovatele ZDVOP na úkor ostatních, navíc opakovaně. Proto jsme i my požádali paní ministryni o mimořádnou dotaci na činnost našich zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Karlových Varech a v Praze. Zatím jsme neobdrželi z MPSV žádnou reakci,“ komentuje prosincovou dotaci pro FOD národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Naše zařízení SOS Sluníčko provozujeme v bytech, kapacita jednoho zařízení je maximálně osm dětí. Péče se tak blíží přirozenému životu co nejvíce, jak je to v prostředí tohoto zařízení možné, dodává Jindra Šalátová.

Jsme přesvědčeni, že je nutné pokračovat v procesu transformace kojeneckých ústavů v souladu s Národní strategií ochrany práv dětí a také na základě zhodnocení současné potřeby kapacity jak ústavních zařízení, tak pěstounů. Naplněnost kojeneckých ústavů a ZDVOP se v jednotlivých krajích velmi liší, mnohde jsou kapacity nadbytečné a nevyužité. V některých krajích zase zůstávají nevyužití pěstouni na přechodnou dobu.

Děti na pískovišti