Vánoční samolepku zdobí kresba šestileté Viktorky, která vyrostla v kojeneckém ústavu a její starší sourozenci v dětském domově. Viktorky i jejích sourozenců se později ujal pár pěstounů z dětské vesničky. Děti tak poznaly úplně jiný způsob existence: spolupráci s druhými, pochopení vzájemných vztahů v rodině i v nejbližším okolí. Viktorka si pro motiv samolepky vybrala chvíli s rodinou u svátečního stolu.

SOS dětské vesničky sbírku zahájí symbolicky 20. listopadu, v Den dětských práv, připomínající podepsání mezinárodní Úmluvy o právech dítěte OSN (20. listopadu 1989). Podle této úmluvy mají děti mimo jiné právo poznat své rodiče a být jimi vychovávány a také právo na životní úroveň potřebnou pro jejich rozvoj. Právě v naplňování těchto práv pomáhá dětem SOS Kompas, a to v 16 lokalitách po celé republice.

Nezisková organizace SOS dětské vesničky každoročně pomáhá stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat.

Program SOS Kompas pomáhá v případech, kdy rodiče milují své děti a chtějí jim poskytnout domov, ale bojují s problémy, které nezvládají. Naším cílem je pomoci vyřešit sociální nebo materiální situaci rodiny, aby děti mohly vyrůstat doma se svými nejbližšími. Kompas je preventivní služba, snažíme se zabránit odebrání dětí do náhradní péče,“ vysvětluje ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Terénní sociální pracovnice navštěvující rodiny, pomáhají dětem zvládnout školní docházku, jejich rodičům pak asistují při hledání práce nebo zajištění odpovídajícího bydlení.

Sbírka „Z lásky k dětem“ probíhá se společností Kaufland už druhým rokem.  „Naše vzájemná spolupráce začala v roce 2011 rekonstrukcí budov v SOS dětských vesničkách. Dnes pomoc zahrnuje i další aktivity, zaměřující se především na podporu preventivních programů. Jednou z těchto aktivit je právě i vánoční sbírka, která loni vynesla částku 3 000 000 Kč.  Věříme, že i letos bude úspěšná. Děkujeme všem zákazníkům a všem našim zaměstnancům za jejich podporu a společnou pomoc ohroženým dětem,“ uvedla Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.