Během adventu a vánočních svátků darovali lidé SOS dětským vesničkám na pomoc ohroženým dětem celkem 415 638 korun. Peníze, které se shromáždily v kasičce pod vánočním stromem na Pražském hradě, pomohou stovkám ohrožených dětí.

Tradiční sbírku organizovaly SOS dětské vesničky pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Ivany Zemanové a ve spolupráci s Hradní stráží a Správou Pražského hradu. Vybraná částka je o 25 % vyšší než v předchozím roce, kdy výtěžek sbírky dosáhl 332 tisíc korun, a představuje významnou finanční podporu pro zajištění kvalitní a stabilní péče o ohrožené děti.

Darované peníze jsou určeny na pomoc dětem v 7 sociálních programech SOS dětských vesniček v Brně, Chvalčově a Karlových Varech.

SOS dětské vesničky v loňském roce  otevřely první zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Praze a zdvojnásobily kapacitu SOS Sluníčka v Karlových Varech. Organizace také spustila sociálně aktivizační služby pro rodiny ohrožené odebráním dětí SOS Kompas v Brně, Karlových Varech a v Lipníku na Bečvou. V Bystřici pod Hostýnem bylo otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SOS Kajuta a v Brně zase Dům na půl cesty pro mladé lidi odcházející z pěstounské péče či dětského domova. Celkově tak SOS dětské vesničky v loňském roce pomohly 491 ohroženým dětem v pěti krajích České republiky.